"HPS 3 / TIMI 55: REVEAL (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular disease Post-trial follow-up"
"HPS 3 / TIMI 55: REVEAL (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular disease Post-trial follow-up"
Project number : 239231
Created by: Lena Irvhage, 2017-12-15
Last revised by: Lena Irvhage, 2019-08-01
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2017-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-05-15
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. REVEAL PTFU, PUL-anmälan
  2. "HPS 3 / TIMI 55: REVEAL (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular disease Post-trial follow-up", Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Långtidsuppföljning gällande individer som tidigare deltagit i huvudstudien, HPS 3 / TIMI 55: REVEAL

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2010-023467-18

Protokollnummer på prövningen

EDMS #4762

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/432-32

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=53  53

Vetenskaplig sammanfattning

Långtidsuppföljning gällande individer som tidigare deltagit i huvudstudien, HPS 3 / TIMI 55: REVEAL

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ulrika Larsson
Studiekoordinator, AKP, Avdelningen för kliniska prövningar, KFC, FoU-enheten, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

"HPS 3 / TIMI 55: REVEAL (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular disease Post-trial follow-up", from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/239231