Utbrända Loka, 2003
Projektledare: Karin Lindblom
Utbrända Loka, 2003
Projektledare: Karin Lindblom

Project number : 240031
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-21
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-03-18
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2003-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Utbrända Loka, 2003 Projektledare: Karin Lindblom, PUL-anmälan
  2. Utbrända Loka, 2003 Projektledare: Karin Lindblom, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Utvärdering av behandling av utbrända på Loka Brunn

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapport finns på Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Utbrända Loka, 2003
Projektledare: Karin Lindblom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240031