Hur sover Sverige, 2000
Projektledare: Steven Linton
Hur sover Sverige, 2000
Projektledare: Steven Linton

Project number : 240041
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-21
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-02-26
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1999-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2005-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Hur sover Sverige, 2000 Projektledare: Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Hur sover Sverige, 2000 Projektledare: Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Denna studie fokuserade på psykologiska mekanismers roll i utvecklingen av sömnlöshet och effektiviteten av tidig kognitivt beteendemässig behandling mot sömnlöshet. Det första syftet var att undersöka om bekymmer, oro och dysfunktionella övertygelser och attityder kring sömn var relaterade till utvecklingen av sömnlöshet.

Sammantaget visar resultaten att psykologiska mekanismer spelar en viktig roll i utvecklingen av sömnlöshet. Resultaten kan således bidra till utarbetandet av kognitiva beteendemodeller gällande sömnlöshet. Medan de flesta tidigare undersökningar endast har undersökt sömnlöshet i långvarig form, var fokus hos denna studie sömnlöshet i sin tidiga fas. Ett tillvägagångssätt där sömnlöshet studeras i sin tidiga utvecklingsfas har inte bara ett värde för utvecklingen av kognitiva beteendemodeller av tillståndet utan kan också ha konsekvenser för hur kognitiv beteendeterapi för sömnlöshet kan utarbetas i framtida forskning och integreras kliniskt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

This dissertation focused on the role of psychological mechanisms in the development of insomnia and the effectiveness of an early cognitive-behavioral intervention for insomnia. The first aim was to examine whether distress, worry, and dysfunctional beliefs and attitudes about sleep were related to the development of insomnia. The findings from study I indicated that distress (anxiety and, to some extent, depression) was related to the development of insomnia. In study II, the relationship between sleep-related worry and subjective sleep perception was demonstrated to intensify over time, indicating that sleep-related worry was also linked to the development of insomnia. This indicates that both distress and sleep-related worry may be mechanisms that can be regarded as two of several pathways to insomnia. While distress was related to developing an onset of insomnia, worry was linked to the early development of insomnia. In study IV, dysfunctional beliefs and attitudes about sleep were not related to clinical improvement following cognitive behavior therapy for early insomnia. However, reductions in dysfunctional beliefs and attitudes about sleep were consistently linked to improvements in daytime symptoms, but not to sleep improvements. Instead of implying that such beliefs and attitudes are less important than distress and worry in the development of insomnia, it may rather suggest that dysfunctional beliefs and attitudes about sleep play a slightly different role in insomnia than previously envisioned.

The second aim of this dissertation was to compare the effects of cognitive-behavioral therapy for insomnia with self-help information in patients with a short history of insomnia. In study III, the results showed that an early cognitive-behavioral intervention was effective for individuals with insomnia. To the benefit of the patients with insomnia and to society, cognitive behavior therapy may have a deserving and vital role as an early intervention for patients with insomnia.

Taken together, the results in this dissertation indicate that psychological mechanisms play an important role in the development of insomnia. The findings might thus add to the elaboration of cognitive-behavioral models of insomnia. While most previous research has examined insomnia only in its persistent form, the focus of this dissertation was to study insomnia in its early phase. An approach where insomnia is studied in its early phase of development has not only heuristic value to the development of cognitive-behavioral models of the condition, but might also have implications for how cognitive-behavioral therapy for insomnia can be elaborated in future research and integrated in clinical settings.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Doktorsavahandling

Insomnia: psychological mechanisms and early intervention: a cognitive-behavioral perspective

Jansson, Markus

Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.ORCID-id: 0000-0003-2059-1621

Ort, förlag, år, upplaga, sidor Örebro: Örebro universitetsbibliotek , 2005. , 85 s. Serie Örebro Studies in Psychology, ISSN 1651-1328 ; 6 Forskningsämne Psykologi

URN: urn:nbn:se:oru:diva-175ISBN: 91-7668-449-0 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:oru-175DiVA: diva2:135422


Hur sover Sverige, 2000
Projektledare: Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240041