DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
Project number : 240481
Created by: Ylva Storck, 2017-12-28
Last revised by: Ylva Storck, 2019-09-04
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, PUL-anmälan
  2. DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En multicenter, 2-armad, 1:1 randomiserad studie.

Syftet med studien är att undersöka disulfiram och koppartillskott som

“add-on treatment” hos patienter med 1:a återfall i glioblastom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2016-000167-16

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

332-16 Regionala Etikprövningsnämnden Göteborg

ClinicalTrials.gov

NCT02678975

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 7 screenade 7

Vetenskaplig sammanfattning

"To investigate disulfiram and copper-supplement as add-on treatment in glioblastoma patients receiving alkylating chemotherapy. This will to our knowledge be the first planned RCT with disulfiram in glioblastoma patients, and will consequently serve as a proof-of concept study."

Interventionsarm: alkylerande kemoterapi + disulfiram

Kontrollarm: alkylerande kemoterapi

Primary outcome: Survival at 6 months

Secondary outcomes:

- Actual survival analyzed at 9, 12 and 24 months.

- Median progression free survival

- 6 and 12 month progression free survival

- Median overall survival

- Health-related quality of life

- Volumetric expansion

- Toxicity/safety

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Neurosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare i projektet

David Löfgren
Specialistläkare Onkologi, Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240481