Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin 2017
Projektledare, Håkan Westberg
Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin 2017
Projektledare, Håkan Westberg

Project number : 240621
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2018-01-03
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

 1. Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin, 2017 Projektledare Håkan Westberg, PUL-anmälan
 2. Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin 2017 Projektledare, Håkan Westberg, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien var att ta reda på om arbete i hårdmetallindustrin har lett till ökad risk för lungcancer, och om den förhöjda risken i sådant fall går att koppla till arbete med kobolt. Tre svenska anläggningar ingick i studien. Anställnings- och födelsedata för personer som någon gång har varit anställda jämfördes med Socialstyrelsens register över dödsorsaker. Dessutom har mätdata som visar i vilken utsträckning industriarbetarna har exponerats för framför allt kobolt inhämtats från företagen. Studien är den största som någonsin har genomförts inom detta område.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2012/056

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

The mortality pattern was determined in a cohort of 16,999 white and blue-collar workers in the Swedish hardmetal industry, particularly for cobalt exposure and lung cancer. Methods: The mortality follow-up analysis in the Swedish Mortality register covered the period from 1952 to 2012. The exposure measures were ever/never exposed, duration of exposure, cumulative, and mean cobalt concentrations.

Results: The mortality of all causes was significantly increased, highly associated with the short-term employed workers. A negative exposure–response was found for lung cancer and duration of exposure. An exposure–response was determined for cumulative and mean cobalt exposures analyzed by quartiles, but not for exposure classes. Internal comparison analysis using proportional hazard showed no exposure–response.

Conclusions: The cohort lung cancer mortality showed no correlation to cobalt, nickel, or tungsten exposure

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Håkan Westberg
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Slutrapport

Publikationer

 1. Marsh GM, Buchanich JM, Zimmerman S, Liu Y, Balmert LC, Graves J, Kennedy KJ, Esmen NA, Moshammer H, Morfeld P, Erren T, Groß JV, Yong M, Svartengren M, Westberg H, McElvenny D, Cherrie JW.
  J Occup Environ Med. 2017:59(12):e342-e364.
 2. Svartengren M, Bryngelsson IL, Marsh G, Buchanich J, Zimmerman S, Kennedy K, Esmen N, Westberg H.
  J Occup Environ Med. 2017:59(12):e365-e373.
 3. Westberg H, Bryngelsson IL, Marsh G, Kennedy K, Buchanich J, Zimmerman S, Esmen N, Svartengren M.
  J Occup Environ Med. 2017:59(12):e327-e341.
 4. Westberg H, Bryngelsson IL, Marsh G, Buchanich J, Zimmerman S, Kennedy K, Esmen N, Svartengren M.
  J Occup Environ Med. 2017:59(12):e263-e274.

Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin 2017
Projektledare, Håkan Westberg, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240621