ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases
ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases
Project number : 241521
Created by: Sabina Davidsson, 2018-01-11
Last revised by: Anna Messing Eriksson, 2019-03-07
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2016-11-28
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Registeranmälan Läkemedelsstudie ODX-003, Registeranmälan
  2. ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Akronym

ODX-003

Populärvetenskaplig sammanfattning

En studie med syfte att utvärdera effekten av olika doser Osteodex och hur den tolereras av patienter med metastaserad prostatacancer.

Sammanfattning på engelska

A double-blind, multi-centre phase II dose finding study of ODX (Osteodex) in for patients with castration resistant prostate cancer and skeletal metastates.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2015-005666-37

Protokollnummer på prövningen

ODX-003

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015-482-31M, 2018-148-32M

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Totalt 60 patienter, 5 patienter i Örebro404

Vetenskaplig sammanfattning

En studie med syfte att utvärdera effekten av olika doser Osteodex och hur den tolereras av patienter med metastaserad prostatacancer.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Företag - Läkemedel etc - Övrigt

CRO - Contract Research Organization

Added workplaces

Miscellaneous

Medarbetare i projektet

Sven-Olof Andersson
Docent, Urologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/241521