Kronisk inflammation och prostatacancer
Kronisk inflammation och prostatacancer
Project number : 242771
Created by: Jessica Carlsson, 2018-01-29
Last revised by: Sabina Davidsson, 2019-05-06
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Turp-fall-kontroll (inflammation)-kohorten, PUL-anmälan
  2. Infektion och inflammation som etiologi till prostatacancer, Projektbeskrivning
  3. Kronisk inflammation och prostatacancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, nästan 11000 män diagnosticeras med sjukdomen årligen. Kända riskfaktorer för att få prostatacancer är en stigande ålder samt en familjehistoria av prostatacancer, men på senare år har man även diskuterat om kronisk inflammation i prostatakörteln skulle kunna leda till en tumörutveckling.

I denna studie vill vi studera om kronisk inflammation hos män utan prostatacancer leder till en större risk att utveckla prostatacancer senare i livet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2008/280

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=600   

Vetenskaplig sammanfattning

Kohorten har satts samman

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Ove Andrén
Överläkare, Urologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Sabina Davidsson
Biomedicinare; Med dr, Urologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Kronisk inflammation och prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/242771