BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy
(3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times
BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy
(3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times

Project number : 243841
Created by: Ylva Storck, 2018-02-19
Last revised by: Ylva Storck, 2019-05-31
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy (3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times, PUL-anmälan
  2. BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy (3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Akronym

BEMP

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till män, 18 år och äldre, med lokaliserad prostatacancer som är aktuella för behandling med brachyterapi och extern strålbehandling. Patienterna lottas mellan att få extern strålbehandling varje dag eller varannan dag.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/478 Regionala Etikprövningsnämnden Uppsala

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=6026 screenade 22

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att studera om en minskning av marginalen vid brachterapi + extern radioterapi är likvärdig den reduktion av biverkningar som erhållits vid enbart extern radioterapi hos män med prostatacancer. Patienterna randomiseras till två olika behandlingstider eftersom det finns teorier om att en förlängd behandlingstid ger en minskad akut effekt.

Arm A – extern radioterapi varje dag

Arm B – extern radioterapi varannan dag

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Bengt Johansson
Överläkare, Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy
(3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/243841