Understanding and improving the decision-making process surrounding admission to the intensive care unit
Understanding and improving the decision-making process surrounding admission to the intensive care unit
Project number : 244111
Created by: Mia Svantesson-Sandberg, 2018-02-23
Last revised by: Mia Svantesson-Sandberg, 2019-01-25
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Brittiskt projekt utgående från The Warwick University, med syfte att undersöka och förbättra beslutsprocessen att lägga patienten på IVA eller ej. Jag är delaktig i den första delen och i andra delen. Den första delen är en etnografisk studie där jag observerat beslutsprocessen på 6 brittiska sjukhus, samt intervjuat läkare, sjuksköterskor, familjer och patienter delaktiga i processen. I den andra delen har en enkät skickats till alla brittiska intensivvårdsläkare för att undersöka vilka faktorer de tycker är viktiga för beslutet att lägga patienten på IVA. Detta manus är inskickat. En NIHR-rapport har skrivits och kommer snart att publiceras. Vi arbetar just nu på huvudartikeln och är i slutfasen av manuset om etiska konflikter under beslutsprocessen om patienten ska föras till IVA.

Sammanfattning på engelska

Understanding and improving the decision-making process surrounding admission to the intensive care unit’. Warwick University, Coventry, England. Chief investigators, Anne Slowther och Chris Bassford. Workpackage 1: Huvudansvarig för den etnografiska första delen, som innebär observationer och intervjuer i samband med beslutsfattande om att lägga patient på IVA eller inte. Workpackage 2: Delaktig i discrete choice experiment avseende attityder till avgörande faktorer till beslut om att lägga patienten på IVA eller ej. Workpackage 3: Delaktig i analyser och utformande av Decision support framework, dvs. etiska riktlinjer för beslutsfattande om inläggning på IVA.

NHS intensive care bed capacity is limited and under constant pressure. This is likely to increase with an ageing population. Admission to an intensive care unit (ICU) allows critically ill patients access to life-saving treatments but this care involves invasive and distressing interventions. Approximately one in three people admitted to ICU do not survive to go home. For those that do survive, many continue to have serious problems. Given the burdens of therapy on an intensive care unit and the limited prognosis for many critically ill patients, admission to an ICU bed will not be appropriate for all.

This research will investigate how these decisions are made and how we can improve this process. We will identify current practice and explore the experiences and perspectives of those involved in these decisions (ICU doctors, doctors referring patients to ICU and patients’ families), and views on how these decisions should be made. We will do this by observing the process of decision-making and interviewing health professionals and families in six NHS hospitals across the East and West Midlands. Information from the interviews and observations will be used to develop a questionnaire survey that will be sent to ICU doctors and nurses to further investigate the factors that they consider most important in making these decisions. From the analysis of all the information gathered, we will develop a decision support framework to guide doctors through the decision making process and provide information for patients and their families. Little is known about how decisions regarding ICU admission are made, or should be made for patients in the NHS. By studying this area of clinical practice we will develop a mechanism to improve the quality and consistency of decision-making surrounding access to ICU for critically ill patients.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=xxxx

Vetenskaplig sammanfattning

Under bearbetande.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Understanding and improving the decision-making process surrounding admission to the intensive care unit, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/244111