Bromerade dioxiner - är de ett miljöhot?
Projektledare Jessika Hagberg
Bromerade dioxiner - är de ett miljöhot?
Projektledare Jessika Hagberg

Project number : 245331
Created by: Jessika Hagberg, 2018-03-15
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2011-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-01-12
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Spädbarns exponering för miljögifter 2014 Projektledare: Jessika Hagberg, PUL-anmälan
  2. Spädbarns exponering för miljögifter, Projektbeskrivning
  3. Bromerade dioxiner - är de ett miljöhot? Projektledare Jessika Hagberg, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I dagens samhälle produceras ett oräkneligt antal kemiska föreningar, och utöver detta finns att stort antal föreningar som bildas oavsiktligt. De organiska föreningar som uppvisar toxiska egenskaper och motstår naturlig nedbrytning klassificeras som långlivade organiska föroreningar. Konsekvenserna av dessa giftiga och långlivade organiska föroreningar är många och allvarliga, och de påverkar både miljön och människans hälsa. Ett av de ämnen som anges på Stockholmskonventionens lista är klorerade dioxiner, vilket är ett av de giftigaste ämnena som existerar. Även bromerade dioxiner finns spridda till vår miljö, men kunskapen om dessa är något begränsade. Baserat på nuvarande kunskapsläge uppvisar bromerade dioxiner liknande toxiska egenskaper som klorerade dioxiner. Bromerade dioxiner är oönskade biprodukter som bildas genom termisk och fotolytisk nedbrytning vid tillverkning, hantering och användning av bromerade flamskyddsmedel. Syftet med det aktuella doktorandprojektet är att öka kunskapen om bromerade dioxiner genom att undersöka bildning av bromerade dioxiner vid okontrollerade bränder och undersöka spridningen av bromerade dioxiner till miljön genom att undersöka förekomsten av bromerade dioxiner i späck från olika marina däggdjur. I ett avslutande projekt studeras människors exponering för bromerade dioxiner.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/037 (Ansökan är gjord via Örebro universitet)

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Slutrapport

Publikationer


Bromerade dioxiner - är de ett miljöhot?
Projektledare Jessika Hagberg, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/245331