INTREPID, The Clinical Effectiveness of Fluticasone Furoate/Umeclidinium
Bromide/Vilanterol in a Single Inhaler (TRELEGYTM ELLIPTATM) when Compared
with Non-ELLIPTA Multiple Inhaler Triple Therapies in COPD Patients within a Usual
Care Setting.
INTREPID, The Clinical Effectiveness of Fluticasone Furoate/Umeclidinium
Bromide/Vilanterol in a Single Inhaler (TRELEGYTM ELLIPTATM) when Compared
with Non-ELLIPTA Multiple Inhaler Triple Therapies in COPD Patients within a Usual
Care Setting.

Project number : 246061
Created by: Lena Irvhage, 2018-03-26
Last revised by: Lena Irvhage, 2019-08-26
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-04-11
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. INTREPID, 206854, PUL-anmälan
  2. INTREPID, The Clinical Effectiveness of Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol in a Single Inhaler (TRELEGYTM ELLIPTATM) when Compared with Non-ELLIPTA Multiple Inhaler Triple Therapies in COPD Patients within a Usual Care Setting., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Sponson vill jämföra trippelbehandling med en inhalator givet en gång per dag kan ge färre symtom och bättre livskvalitet hos personer med KOL jämfört med en trippelbehandling som ges med flera inhalatorer under
24 veckor (6 månader) lång behandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

IV

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2017-004369-29

Protokollnummer på prövningen

206854

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/219

ClinicalTrials.gov

NCT03467425

Biobanksavtal

ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=15   

Vetenskaplig sammanfattning

Sponson vill jämföra trippelbehandling med en inhalator givet en gång per dag kan ge färre symtom och bättre livskvalitet hos personer med KOL jämfört med en trippelbehandling som ges med flera inhalatorer under
24 veckor (6 månader) lång behandling.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Martin Lundvall
Distriktsläkare, Avdelningen för kliniska prövningar

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Christine Degner
Studiekoordinator, USÖ Avdelningen för Kliniska Prövningar

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Ken Eliasson
Överläkare, Avdelningen för kliniska prövningar

Roll i projektet

checked Medarbetare

INTREPID, The Clinical Effectiveness of Fluticasone Furoate/Umeclidinium
Bromide/Vilanterol in a Single Inhaler (TRELEGYTM ELLIPTATM) when Compared
with Non-ELLIPTA Multiple Inhaler Triple Therapies in COPD Patients within a Usual
Care Setting., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/246061