FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by
FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by
Project number : 246271
Created by: Ylva Storck, 2018-03-27
Last revised by: Ylva Storck, 2018-03-27
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2004-10-26
Rekrytering/datainsamling pågår
2012-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by, PUL-anmälan
  2. FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studiens syfte är att utveckla effektivare behandlingar mot fall av bröstcancer där risken för återfall är minst 25%.

Man vill undersöka om tillägg av capecitabin ytterligare kan minska risken för återfall i bröstcancer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

MO17728

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2004-06-15

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   ca 30

Vetenskaplig sammanfattning

Primary objective: to compare the recurrence-free survival of the two treatment arms

Secondary objectives: to compare adverse event rate and overall survival between the two treatment arms

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Företag - Läkemedel etc - Roche

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar

Medarbetare i projektet

Kenneth Villman
Överläkare, Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/246271