Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer
Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer
Project number : 246781
Created by: Ylva Storck, 2018-04-09
Last revised by: Ylva Storck, 2018-04-09
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer, PUL-anmälan
  2. Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer. Studieläkemedlen kan ges som första linjens behandling till patienter som tidigare erhållit adjuvant antracyklin- och taxanbehandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel

Multicenterstudie

Ja

EPN diarienr

2004:M-046

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Strålskyddstillstånd

Ej aktuellt

Startdatum för datainsamling

2002-12-31

Slutdatum för datainsamling

2006-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   1 inkluderad

Vetenskaplig sammanfattning

Primär målsättning är att studera: Tid till tumörprogression

Sekundära målsättningar är att studera: Tumörsvaret, toxiciteten, överlevnaden

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Nationell koordinator

information Added workplaces
Landsting - Region Västmanland - Medicinkliniken Västerås (0 %)

Slutrapport

Datum för projektavslut

2006-12-31

Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/246781