IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
Project number : 247991
Created by: Jakob Ström, 2018-05-03
Last revised by: Jakob Ström, 2019-03-12
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, PUL-anmälan
  2. IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige av stroke och ungefär var fjärde drabbad dör som en följd av sjukdomen. Tyvärr är inte bara hjärnskadan i sig farlig; tiden efter en stroke är risken också stor att drabbas av komplikationer. Infektioner hos strokepatienter är ofta allvarliga, men också extra svåra att upptäcka. Det beror bland annat på att kroppens immunförsvar inte fungerar likadant hos strokepatienter som hos andra. Det gör att de blir mer känsliga för infektioner, men kan också göra att de får feber utan att ha någon infektion. Studien, vars insamlingsfas planeras att starta i början på 2019 och pågå i två år, kommer att följa 200 strokepatienter den första veckan efter att de fått en stroke. Patienterna kommer att undersökas noggrant varje dag och dagliga blodprover tas den första veckan efter stroken. I efterhand kommer man sedan att göra biokemiska analyser av proverna från de patienter som fick en infektion jämfört med prover från några av de som inte fick någon infektion. Genom att analysera prover som sparats dagen innan infektionen upptäcktes är förhoppningen att hitta biomarkörer som tidigt avslöjar att en infektion är på väg att bryta ut, vilket därmed gör att man kan häva infektionen mycket tidigare än man gör i dagsläget. Det är oerhört viktigt att behandla allvarliga infektioner i tid, och om forskarna identifierar en panel av biomarkörer som tidigt detekterar infektioner hos strokepatienter är vinsten stor för en av våra största patientgrupper.

Sammanfattning på engelska

The overall goal of the IBIS project is to gauge the benefit of a biomarker-guided approach to enable early and precise treatment of the bacterial infections that often appear after cerebral infarction, the most common form of stroke. The purpose of the current substudy – the IBIS discovery phase – is to characterize the host inflammatory response, including its metabolic pattern, in response to identified bacterial infections in patients with cerebral infarction. Using non-targeted methodology, we seek novel potential biomarkers for infection after cerebral infarction, and also strive to improve interpretation of currently used biomarkers, such as CRP (C-reactive protein) and procalcitonin, in this context. An additional purpose is to describe the immunometabolic response to the cerebral infarction itself.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=200000

Vetenskaplig sammanfattning

The overall goal of the IBIS project is to gauge the benefit of a biomarker-guided approach to enable early and precise treatment of the bacterial infections that often appear after cerebral infarction, the most common form of stroke. The purpose of the current substudy – the IBIS discovery phase – is to characterize the host inflammatory response, including its metabolic pattern, in response to identified bacterial infections in patients with cerebral infarction. Using non-targeted methodology, we seek novel potential biomarkers for infection after cerebral infarction, and also strive to improve interpretation of currently used biomarkers, such as CRP (C-reactive protein) and procalcitonin, in this context. An additional purpose is to describe the immunometabolic response to the cerebral infarction itself.

Primary aim:
  • To discover a panel of new biomarkers and evaluate current biomarkers for early detection of infections (mainly pneumonia) after cerebral infarction. This would provide a tool for the clinician to either monitor the patient on a daily basis for detection of infections or to confirm/rule out upcoming bacterial infections in patients with fever.
Secondary aims:
  •  
  • To investigate the pathobiology of cerebral infarction-caused, endogenous fever. Such knowledge would help the clinician identifying actual bacterial infections.
  • To assess post-cerebral infarction immunosuppression and its association to infections. This could lead to a novel clinical strategy with more intense monitoring to find infections in a subset of cerebral infarction patients with more pronounced immunosuppression.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Jan Källman
Överläkare, Infektionskliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Björn Röyter
Läkare, Hälso- och sjukvård

Roll i projektet

checked Medarbetare

IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/247991