IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
Project number : 247991
Created by: Jakob Ström, 2018-05-03
Last revised by: Jakob Ström, 2018-05-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, PUL-anmälan
  2. IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige av stroke och ungefär var fjärde drabbad dör som en följd av sjukdomen. Tyvärr är inte bara hjärnskadan i sig farlig; tiden efter en stroke är risken också stor att drabbas av komplikationer. Infektioner hos strokepatienter är ofta allvarliga, men också extra svåra att upptäcka. Det beror bland annat på att kroppens immunförsvar inte fungerar likadant hos strokepatienter som hos andra. Det gör att de blir mer känsliga för infektioner, men kan också göra att de får feber utan att ha någon infektion. Studien, vars insamlingsfas planeras att starta i början på 2019 och pågå i två år, kommer att följa 200 strokepatienter den första veckan efter att de fått en stroke. Patienterna kommer att undersökas noggrant varje dag och dagliga blodprover tas den första veckan efter stroken. I efterhand kommer man sedan att göra biokemiska analyser av proverna från de patienter som fick en infektion jämfört med prover från några av de som inte fick någon infektion. Genom att analysera prover som sparats dagen innan infektionen upptäcktes är förhoppningen att hitta biomarkörer som tidigt avslöjar att en infektion är på väg att bryta ut, vilket därmed gör att man kan häva infektionen mycket tidigare än man gör i dagsläget. Det är oerhört viktigt att behandla allvarliga infektioner i tid, och om forskarna identifierar en panel av biomarkörer som tidigt detekterar infektioner hos strokepatienter är vinsten stor för en av våra största patientgrupper.

Sammanfattning på engelska

The overall goal of the IBIS project is to gauge the benefit of a biomarker-guided approach to enable early and precise treatment of the bacterial infections that often appear after cerebral infarction, the most common form of stroke. The purpose of the current substudy – the IBIS discovery phase – is to characterize the host inflammatory response, including its metabolic pattern, in response to identified bacterial infections in patients with cerebral infarction. Using non-targeted methodology, we seek novel potential biomarkers for infection after cerebral infarction, and also strive to improve interpretation of currently used biomarkers, such as CRP (C-reactive protein) and procalcitonin, in this context. An additional purpose is to describe the immunometabolic response to the cerebral infarction itself.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

2018-01-01

Slutdatum för datainsamling

2021-12-31

Studiens status

Planering och förberedelse

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=200000

Vetenskaplig sammanfattning

The overall goal of the IBIS project is to gauge the benefit of a biomarker-guided approach to enable early and precise treatment of the bacterial infections that often appear after cerebral infarction, the most common form of stroke. The purpose of the current substudy – the IBIS discovery phase – is to characterize the host inflammatory response, including its metabolic pattern, in response to identified bacterial infections in patients with cerebral infarction. Using non-targeted methodology, we seek novel potential biomarkers for infection after cerebral infarction, and also strive to improve interpretation of currently used biomarkers, such as CRP (C-reactive protein) and procalcitonin, in this context. An additional purpose is to describe the immunometabolic response to the cerebral infarction itself.

Primary aim:
Secondary aims:

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Medarbetare i projektet

Jan Källman
Infektionskliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare
Björn Röyter
USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare

Projektägare är huvudprövare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/247991