Spirrit HFPEF
Spirrit HFPEF
Project number : 248721
Created by: Tamara Blomerus, 2018-05-21
Last revised by: Tamara Blomerus, 2018-05-21
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. Spirrit HFPEF, PUL-anmälan
  2. Spirrit HFPEF, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En öppen prospektiv randomiserad multicenter prövning som till viss del kommer att utföras inom det offentliga svenska hjärtsvikts-registret, Rikssvikt, som en sk RRCT-studie. Syftet med denna studie är att hos patienter med hjärtsvikt och bevarad pumpförmåga, testa hypotesen om läkemedlet Spironolakton minskar dödlighet och sjukhusinläggning för hjärtsvikt. I studien jämförs Spironolakton med sedvanlig vård.

Sammanfattning på engelska

...

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

IV

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2016-002019-16

Protokollnummer på prövningen

U-2015-030

EPN diarienr

2016/1308-31/4

ClinicalTrials.gov

NCT02901184

Startdatum för datainsamling

2018-01-01

Slutdatum för datainsamling

2022-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

...

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Sponsor

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Övrigt (0 %)

CRO - Contract Research Organization

information Added workplaces
Företag - Contract Research Organisations (CRO) - UCR - Uppsala Clinical Research Center (0 %)

Coworker

Barna Szabó
specialistläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare)
Pernilla Haglund
Sjuksköterska, Hjärtsviktsmottagningen, Hjärt-lungkliniken.

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

Spirrit HFPEF, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/248721