NOHA AFNET 6
NOHA AFNET 6
Project number : 248741
Created by: Karin Johansson, 2018-05-21
Last revised by: Karin Johansson, 2018-05-21
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. NOHA AFNET 6, PUL-anmälan
  2. NOHA AFNET 6, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Non-vitamin K antagonist NOAK hos patienter med AHRE (episoder av snabb förmaksfrekvens)

Sammanfattning på engelska

Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with Atrial high rate episodes.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2015-003997-33

EPN diarienr

2016/519

ClinicalTrials.gov

NCT02618577

Startdatum för datainsamling

2018-03-19

Slutdatum för datainsamling

2020-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=6-8   

Vetenskaplig sammanfattning

...

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Sponsor

information Added workplaces
Annan (0 %)
Annan (0 %) (0 %)

Coworker

Dritan Poçi
överläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare)

NOHA AFNET 6, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/248741