Seroprevalens av vanliga infektionssjukdomar bland blodgivare i Region Örebro län
Seroprevalens av vanliga infektionssjukdomar bland blodgivare i Region Örebro län
Project number : 250091
Created by: Martin Sundqvist, 2018-07-09
Last revised by: Martin Sundqvist, 2018-07-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

För att kunna bedöma det prediktiva värdet av antikroppstester för infektionssjukdomar behöver man veta ungefär hur stor del av befolkningen som bär antikroppar som ett spår av tidigare sjukdom (sk Seroprevalens). detta är särskilt viktigt för sjukdomar som är relativt vanliga och där symtombilden inte alltid är typisk. Det aktuella projektet syftar till att bedöma seroprevalensen för bl.a. Borrelia och Tularemi bland friska blodgivare.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

2017-03-20

Slutdatum för datainsamling

2019-03-20

Studiens status

Projektet pågår Datainsamling avslutad

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

För att kunna bedöma det prediktiva värdet av antikroppstester för infektionssjukdomar behöver man veta ungefär hur stor del av befolkningen som bär antikroppar som ett spår av tidigare sjukdom (sk Seroprevalens). detta är särskilt viktigt för sjukdomar som är relativt vanliga och där symtombilden inte alltid är typisk. Det aktuella projektet syftar till att bedöma seroprevalensen för bl.a. Borrelia och Tularemi bland friska blodgivare.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Seroprevalens av vanliga infektionssjukdomar bland blodgivare i Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/250091