Immunrespons i prostatacancer vävnad behandlad med hormonerterapi, strålning eller en kombination av dessa.
Immunrespons i prostatacancer vävnad behandlad med hormonerterapi, strålning eller en kombination av dessa.
Project number : 252201
Created by: Ann Erlandsson, 2018-08-16
Last revised by: Ann Erlandsson, 2019-08-30
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-30
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Flera typer av immunceller har identifierats som viktiga nyckelaktörer i prostatacancer (PCa). Behandling med hormonterapi eller strålning eller en kombination av båda påverkar kroppens inflammatoriska svar. Trots effektiv behandling med en kombination av neodjuvant hormonterapi och strålbehandling finns det patienter som i slutändan får tillbaka sin PCa och det är möjligt att immunologiska reaktioner kan påverka PCa sjukdomens progression. Syftet med denna studie är att undersöka närvaron av immunceller med anti-inflammatoriska eller pro-inflammatorisk roll i PCa-vävnad hos patienter före och efter behandling med hormonterapi, strålning eller en kombination av dessa. Vi förväntar oss olika fördelningar av anti-inflammatoriska och pro-inflammatoriska immunceller i PCa-vävnad som utsätts för olika behandlingar och vi tror att det kommer att finnas ett högre antal anti-inflammatoriska celler och ett lägre antal pro-inflammatoriska celler i vävnad från patienter som får tillbaka sin PCa tidigare. Vi förväntar oss också att neoadjuvat hormonterapi initialt ökar tillströmningen av tumörinhiberande proinflammatoriska celler som förbättrar effekten av den efterföljande strålbehandlingen. Det långsiktiga målet är att bredda arsenalen av behandlingsmetoder för PCa och ett tillvägagångssätt kan potentiellt vara en kombination av immunterapi med hormonterapi och strålbehandling.

Sammanfattning på engelska

Several immune cells have been identified as important key players in immunosuppression and tumor progression in prostate cancer (PCa). Treatment with either androgen deprivation therapy (ADT) or radiation therapy (RT) or a combination of both influence the inflammatory response. But the inflammatory response has been studied mainly in blood of the PCa patient and few studies have been performed on inflammatory cells locally in the tumor tissue at baseline and during ongoing treatment. Despite effective treatment using a combination of neodjuvant ADT and RT there are patients that eventually relapse and it is possible that immunological responses can affect the progression of the disease. The aim of this investigation is to explore the presence of immune cells with immunosuppressive or tumor-inhibiting pro-inflammatory role in the PCa tissue of patients before and after treatment with ADT, RT or different combination of ADT and RT. We expect different distribution of immunosuppressive and tumor-inhibiting pro-inflammatory immune cells in PCa tissue exposed to different treatment and that there will be a higher number of immunosuppressive cells and a lower number of tumor-inhibiting pro-inflammatory cells in tissue from patients with earlier relapse and a poorer outcome. We also expect that neoadjuvat ADT initially increase the influx of pro-inflammatory cells improving the efficacy of the following RT. The long term aim is to broadening the arsenal of treatment approaches for PCa and one approach could potentially be the combining of immunotherapy with ADT and RT.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen

Diagnoskod för underdiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=4848  

Vetenskaplig sammanfattning

There are several available strategies to reduce infiltration, polarization and inhibit activation of immunosuppressive cells (Wesolovski et al 2013, Baniyash et al 2016, Draghiciu 2015, Komohara et al 2016, Shi et al 2018).STRONG But to date immunotherapies for PCa patients have gained little progress and there is a need for more rational combinations and selections of immune treatment methods. There is also a need for better selections of patients for immune treatments using immune biomarkers. When using combination of immunotherapies with ADT and RT there is also a need to define more precise timing of the delivery of the immun-modulating agent. The induced immune response will depend on many factors, such as the type and susceptibility of ADT, the RT strategy, the patient immune status and the type of the immunotherapeutic agent. We need to increase our understanding of the complex interactions between the immune system and PCa microenvironment during treatment with ADT and RT to identify possible synergies with immunotherapies.

Our hypotheses are that that the number and distribution of immune cells will differ with the treatment strategy and that there will be a higher number of immunosuppressive/tumor promoting cells such as M2 macrphages and regulatory T cells and a lower number of tumor-inhibiting cells such as M1 macrohages, cytotoxic and helper T cells in PCa tissue from patients with a poorer outcome.

We believe that identifying the distribution and number of immune cells after different treatments and how this is related to patient outcome could give us future directions how to development new treatment combinations for PCa taking advantage of ADT, RT and immunotherapy.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Syd - Södersjukhuset - Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset - Urologi
Regioner - Region Västmanland - Övrigt

Slutrapport

Slutrapport

avläsning pågår

Immunrespons i prostatacancer vävnad behandlad med hormonerterapi, strålning eller en kombination av dessa., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/252201