Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022
Projektnummer : 253641
Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022
Projektnummer : 253641

Project number : 253651
Created by: Lena Irvhage, 2018-09-27
Last revised by: Lena Irvhage, 2019-02-19
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022, PUL-anmälan
  2. Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022 Projektnummer : 253641, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Observationsstudie där data som inhämtats i tidigare studier nu sammanställs, inga nya delatagare kommer att rekryteras, inga nya data kommer att inhämtas

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Immunologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

204878

EPN diarienr

2018/1491-31

Startdatum för datainsamling

2018-10-08

Slutdatum för datainsamling

2019-03-31

Studiens status

Projektet avslutat

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ca 200   

Vetenskaplig sammanfattning

Observationsstudie där data som inhämtats i tidigare studier nu sammanställs, inga nya delatagare kommer att rekryteras, inga nya data kommer att inhämtas

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Datum för projektavslut

2019-02-11

Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022
Projektnummer : 253641, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/253651