Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien
Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien
Project number : 253811
Created by: Elisabeth Westerdahl, 2018-10-01
Last revised by: Elisabeth Westerdahl, 2019-08-27
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien, PUL-anmälan
  2. Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Såväl hjärtkirurgi som lungkirurgi är omfattande thoraxkirurgiska ingrepp där risk finns för komplikationer. Det är angeläget att hitta sätt att optimera vården och det är av vikt att inför kirurgi bedöma risken för postoperativ morbiditet och mortalitet.

I ett internationellt samarbete har en australiensisk forskargrupp startat en multicenterstudie där lungkomplikationer efter kirurgi studeras hos >7000 patienter. För att ge ett Skandinaviskt perspektiv på insamlingen kommer Universitetssjukhuset i Örebro att delta i studien. Sahlgrenska universitetssjukhuset och Södersjukhuset deltar redan i studien med allmänkirurgiska patienter.

Syfte:

a) att, i ett internationellt multi-center samarbete, utveckla ett universellt riskindex för att kunna prediktera pulmonella komplikationer efter kirurgi.

b) att utvärdera thoraxkirurgiska patienters uppfattning om fysioterapeutisk behandling i samband med sjukhusvistelsen samt beskriva upplevd återhämtning.

Metod:

a) I denna studie ingår patienter som opereras i Australien, Nya Zealand och Europa. I studien kommer information om lungkomplikationer från patienter som genomgår bl.a. kirurgi attt analyseras. Insamling av det svenska materialet sker i form av journalgranskning av ca 100-150 relevanta patienter som tillfrågas om deltagande i studien augusti 2018 - mars 2019 vid Kärl-Thoraxkirurgiska kliniken, USÖ.

Delstudie b) Data inhämtas från journalanteckningar och frågeformulär som skickas hem till patienten 3 månader postoperativt.

Sammanfattning på engelska

Inclusions: All adults having emergency and elective surgery involving a surgical incision/s anywhere in the abdomen, thorax, spine, or head with a minimum of a two (2) night hospital stay fitting the following criteria;
1. All surgical patients admitted to ICU/HDU immediately following surgery.
Incl, but not limited to, transplants, abdominal, thoracic, cardiac, neurosurgery, ENT, spinal, trauma.
2. Surgical patients admitted to an acute surgical ward with the following operations:
Open* upper abdominal surgery, open vascular abdominal surgery, laparoscopic assisted or hand-assisted abdominal surgery, advanced laparoscopic surgery (nephrectomies, colorectal, UGI, bariatric surgery), open cardiac surgery, open thoracic surgery
3. Patients admitted to surgical ward following an anaesthetic time >180mins:
Open lower abdominal surgery, standard laparoscopic** surgery (eg cholecystectomies, hernia repairs), neuro, or spinal surgery.
*Open procedure – where any incision 5cm, or where the combined length of laparoscopic incisions 5cm
**Laparoscopic procedure – where each incision is <5cm and the combined length of incisions are <5cm
Exclusions: Where the procedure is solely a gynaecological procedure, inguinal hernia repair, peripheral orthopaedic surgery, burns grafting, currently recruited CHESTY patients who have had repeat surgical procedure/s within the primary episode of care for which they were originally included in CHESTY, and patients whose surgery did not occur on-site or those admitted to day-surgery or short-stay unit.
Screening for eligibility and recruitment of patients: For feasibility, sites can target a predetermined surgical cohort for set periods of time or to a defined sample size, eg; neurosurgery for 6 weeks or till 50 patients, and then switch to a different cohort. All new surgical patients admitted to ICU, HDU, or surgical wards will be screened by a site investigator for eligibility according to the specified criteria. Eligible patients will have their specified health information collected for the next 7 postoperative days, or until discharge whichever occurs first. Patients are eligible for CHESTY regardless of whether or not the patient receives physiotherapy or respiratory therapy. Eligible patients that participating sites are unable to collect data on will be allocated as missed for recruitment and the reason detailed, e.g. transferred to another centre; resource limitations; Patient consent to participate is not required.
Outcome measures
Primary outcome: Postoperative pulmonary complication (PPC) using the Melbourne Group Score (MGS) diagnostic tool V3 (Table 1) within the first 7 postoperative days (POD)

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Kirurgi
checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Diagnoskod för underdiagnos

C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Diarienr 2018/329. Beslutsdatum 2018-08-22.

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

Datainsamling pågår.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Fysioterapiavdelningen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/253811