Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer
Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer
Project number : 253861
Created by: Ylva Storck, 2018-10-02
Last revised by: Ylva Storck, 2019-05-31
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-12-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer, PUL-anmälan
  2. Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien är en multicenter prospektive interventions studie, med inslag av observationsforskning, för gynekologisk cancer. EMBRACE-II ska samla in detaljerade data om strådos till tumör och närliggande friska organ, behandlingens effekt, biverkningar och livskvalitet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/844 Regionala Etikprövningsnämnden Lund

ClinicalTrials.gov

NCT03617133

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 2 2

Vetenskaplig sammanfattning

The study is a multicenter prospective interventional study with some areas for observational research (e.g. DVH for IMRT). Reporting on the key patient, tumor, treatment and outcome parameters is mandatory including disease, morbidity and quality of life. Sub-studies as on adaptive IMRT and translational research are optional for cooperation between individual departments. Patient registration and reporting will be performed by the individual investigator via the internet to a central database.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Skåne - Specialiserad vård - Universitetssjukhuset i Lund

Medarbetare i projektet

Louise Bohr Mordhorst
MD, phD, Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/253861