SELECT - Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity
SELECT - Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity
Project number : 255701
Created by: Lena Irvhage, 2018-11-29
Last revised by: Lena Irvhage, 2019-02-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-01-22
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Akronym

SELECT

Populärvetenskaplig sammanfattning

I SELECT undersöks om ett nytt läkemedel; semaglutid,minskar risken för hjärt-kärlhändelser(bl.a. hjärtinfarkt) hos överviktiga personer med tidigare hjärtkärlsjukdomar

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Diagnoskod för underdiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2017-003380-35

Protokollnummer på prövningen

EX9536-4388

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/1401-31

Regionalt Biobanksavtal (RBC)

BA08/19

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

I SELECT undersöks om ett nytt läkemedel; semaglutid,minskar risken för hjärt-kärlhändelser(bl.a. hjärtinfarkt) hos överviktiga personer med tidigare hjärtkärlsjukdomar

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ken Eliasson
Överläkare, Avdelningen för kliniska prövningar

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Martin Lundvall
Distriktsläkare, Avdelningen för kliniska prövningar

Roll i projektet

checked Medarbetare
Mira Ström
Studiekoordinator, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

SELECT - Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/255701