Good vibrations:Utveckling av ett vibrotaktilt tekniskt hjälpmedel för att förbättra musikperceptionen hos personer med dövhet och dövblindhet
Good vibrations:Utveckling av ett vibrotaktilt tekniskt hjälpmedel för att förbättra musikperceptionen hos personer med dövhet och dövblindhet
Project number : 262381
Created by: Parivash Ranjbar, 2019-01-30
Last revised by: Parivash Ranjbar, 2019-01-30
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
0209-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2022-06-30
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Akronym

GV

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet är att undersöka möjligheten att överföra musikaliska (akustiska) känslor taktilt, som vibrationer i huden, för personer med grav hörselskada (HI), dövhet (D) och dövblindhet (DB) i syfte att förbättra deras deltaktighet och välfärd.

I sociala situationer får man den känslomässiga upplevelsen och kommunikationen  genom musik som är en viktig del i att ha känslan av delaktighet i samhället. Personer med grav  HI, D eller DB kan inte njuta av musiken som normalhörande.

 Det finns stolar, sängar med inbyggda vibratorer i syfte att ge samma akustiska upplevelser i form av vibrationer utan att använda avancerad signalbehandling.

Olika algoritmer har utvecklats och testats på personer med normal hörsel i laboratoriet i syfte att hitta metoder som hjälper taktil identifiering av musik. Vår bärbara prototyp Good Vibrations (GV), som består av mikrofon, processor och 4 vibratorer, fångar musiken, bearbetar den med en enkel algoritm och skickar signalen till vibratorerna. GV testades på försökspersoners händer som rapporterade att rytmiska mönster var den främsta stimulansen som hjälpte dem identifiera musiken. Melodierna var oklara och uppfattades också som rytm.

Algoritmen måste förbättras genom att inkludera mer viktiga komponenter i musiken, t.ex. variationer i frekvens och intensitet. Vibratorernas fysikaliska egenskaper och biologiska egenskaper hos personer som påverkar vibrationskänsligheten kommer att hänsyn tas.

Sammanfattning på engelska

Syftet är att undersöka möjligheten att överföra musikaliska (akustiska) känslor taktilt, som vibrationer i huden, för personer med grav hörselskada (HI), dövhet (D) och dövblindhet (DB) i syfte att förbättra deras deltaktighet och välfärd.

I sociala situationer får man den känslomässiga upplevelsen och kommunikationen genom musik som är en viktig del i att ha känslan av delaktighet i samhället. Personer med grav HI, D eller DB kan inte njuta av musiken som normalhörande.

Det finns 13000 med D och 3000 med DB i Sverige (under 65) vilket ökar till 70,000 om man inkluderar även äldre med gravt syn och hörselskada. Dessa personer borde ha möjlighet att uppleva musik och få ökat deras delaktighet och ha mer aktiv roll i kulturen. Det finns stolar, sängar med inbyggda vibratorer i syfte att ge samma akustiska upplevelser i form av vibrationer utan att använda avancerad signalbehandling.

Olika algoritmer har utvecklats och testats på personer med normal hörsel i laboratoriet i syfte att hitta metoder som hjälper taktil identifiering av musik. Vår bärbara prototyp Good Vibrations (GV), som består av mikrofon, processor och 4 vibratorer, fångar musiken, bearbetar den med en enkel algoritm och skickar signalen till vibratorerna. GV testades på försökspersoners händer som rapporterade att rytmiska mönster var den främsta stimulansen som hjälpte dem identifiera musiken. Melodierna var oklara och uppfattades också som rytm.

Algoritmen måste förbättras genom att inkludera mer viktiga komponenter i musiken, t.ex. variationer i frekvens och intensitet. Vibratorernas fysikaliska egenskaper och biologiska egenskaper hos personer som påverkar vibrationskänsligheten kommer att hänsyn tas.

Nya algoritmer utvecklas i samarbete med KTH och testas på grupper av försökspersoner med olika ålder och kön i samarbete med Konstfack.

Möjligheten att använda andra receptorer än vibrerande receptorer, t.ex. beröring och temperatur kommer att undersökas.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Medicinsk teknik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

H80-H83 Sjukdomar i innerörat

Diagnoskod för underdiagnos

H80-H83 Sjukdomar i innerörat

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

?

ClinicalTrials.gov

?

Biobanksavtal

NA

Regionalt Biobanksavtal (RBC)

NA

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=15   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet är att undersöka möjligheten att överföra musikaliska (akustiska) känslor taktilt, som vibrationer i huden, för personer med grav hörselskada (HI), dövhet (D) och dövblindhet (DB) i syfte att förbättra deras deltaktighet och välfärd.

I sociala situationer får man den känslomässiga upplevelsen och kommunikationen  genom musik som är en viktig del i att ha känslan av delaktighet i samhället. Personer med grav  HI, D eller DB kan inte njuta av musiken som normalhörande.

Det finns 13000 med D och 3000 med DB i Sverige (under 65) vilket ökar till 70,000 om man inkluderar även äldre med gravt syn och hörselskada. Dessa personer borde ha möjlighet att uppleva musik och få ökat deras delaktighet och ha mer aktiv roll i kulturen. Det finns stolar, sängar med inbyggda vibratorer i syfte att ge samma akustiska upplevelser i form av vibrationer utan att använda avancerad signalbehandling.

Olika algoritmer har utvecklats och testats på personer med normal hörsel i laboratoriet i syfte att hitta metoder som hjälper taktil identifiering av musik. Vår bärbara prototyp Good Vibrations (GV), som består av mikrofon, processor och 4 vibratorer, fångar musiken, bearbetar den med en enkel algoritm och skickar signalen till vibratorerna. GV testades på försökspersoners händer som rapporterade att rytmiska mönster var den främsta stimulansen som hjälpte dem identifiera musiken. Melodierna var oklara och uppfattades också som rytm.

Algoritmen måste förbättras genom att inkludera mer viktiga komponenter i musiken, t.ex. variationer i frekvens och intensitet. Vibratorernas fysikaliska egenskaper och biologiska egenskaper hos personer som påverkar vibrationskänsligheten kommer att hänsyn tas.

Nya algoritmer utvecklas i samarbete med KTH och testas på grupper av försökspersoner med olika ålder och kön i samarbete med Konstfack.

Möjligheten att använda andra receptorer än vibrerande receptorer, t.ex. beröring och temperatur kommer att undersökas.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Audiologiskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Slutrapport

Slutrapport

Projektet har bara börjat.

Good vibrations:Utveckling av ett vibrotaktilt tekniskt hjälpmedel för att förbättra musikperceptionen hos personer med dövhet och dövblindhet, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262381