Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap.
Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap.
Project number : 262441
Created by: Amaya C. Lagos, 2019-01-31
Last revised by: Amaya C. Lagos, 2019-01-31
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de viktigaste multiresistenta bakterier som vi idag har problem med i modern sjukvård. Bakterien är associerad framförallt med sår-och hudinfektioner men kan också orsaka allvarligare tillstånd hos människan. MRSA har blivit en endemisk patogen världen över och förekommer i sjukvårdsrelaterade utbrott. Dessa utbrott är oftast relaterade till patientkontakt, sjukvårdspersonal och/eller kontaminerad miljö.
I Sverige rapporterades 2018 ~3878 fall och av dessa var 156 nya fall från Örebro län.
Molekylärbiologisk typning av MRSA är viktigt då det används för att bekräfta att en nyupptäckt MRSA tillhör en tidigare känd klon eller om den är unik. Dessutom för att kunna kartlägga eventuella utbrott av MRSA. Tidigare har en så kallad Spa-typning utförs på alla nya MRSA-fall men man har gått över till helgenomsekvensering då denna är betydligt mer känslig än tidigare använd Spa-typning.

Syftet med denna studie är att undersöka den genetiska stabiliteten hos MRSA hos patienter med långvarig bärarskap. I den aktuella studien kommer 100 MRSA-stammar som har samlats från 20 MRSA bärare i region Örebro län under en 5 års period analyseras. Proverna kommer att helgenomsekvenseras (Illumina) följt av bioinformatiska analyser för att analysera genetiska förändringar hos MRSA-stammarna. Med hjälp av våra resultat kan vi använda den informationen som en baseline vid typning i samband med utbrott och vidta rätt åtgärder.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Diagnoskod för underdiagnos

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

Om studien bekräftar att det kan ske en punktmutation var sjätte vecka hos MRSA skulle det innebära att mutationer också kan ske hos de gener som man använder för typning. Denna kännedom kan vi då använda som en baseline vid typning i samband med utbrott. Projektet kommer också att bidra till en ökad kunskap om MRSA epidemiologi och spridningsmönster samt att vid utbrottsproblematik kan vi säkerställa smittsamband och vidta rätt åtgärder. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Paula Mölling
Molekylärbiolog, docent, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Martin Sundqvist
Leg. läkare, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Bo Söderquist
Överläkare, Medicinska vetenskaper, Laboratoriemedicinska kliniken, Infektionskliniken

Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262441