Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap.
Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap.
Project number : 262441
Created by: Amaya C. Lagos, 2019-01-31
Last revised by: Amaya C. Lagos, 2019-01-31
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de viktigaste multiresistenta bakterier som vi idag har problem med i modern sjukvård. Bakterien är associerad framförallt med sår-och hudinfektioner men kan också orsaka allvarligare tillstånd hos människan. MRSA har blivit en endemisk patogen världen över och förekommer i sjukvårdsrelaterade utbrott. Dessa utbrott är oftast relaterade till patientkontakt, sjukvårdspersonal och/eller kontaminerad miljö.
I Sverige rapporterades 2018 ~3878 fall och av dessa var 156 nya fall från Örebro län.
Molekylärbiologisk typning av MRSA är viktigt då det används för att bekräfta att en nyupptäckt MRSA tillhör en tidigare känd klon eller om den är unik. Dessutom för att kunna kartlägga eventuella utbrott av MRSA. Tidigare har en så kallad Spa-typning utförs på alla nya MRSA-fall men man har gått över till helgenomsekvensering då denna är betydligt mer känslig än tidigare använd Spa-typning.

Syftet med denna studie är att undersöka den genetiska stabiliteten hos MRSA hos patienter med långvarig bärarskap. I den aktuella studien kommer 100 MRSA-stammar som har samlats från 20 MRSA bärare i region Örebro län under en 5 års period analyseras. Proverna kommer att helgenomsekvenseras (Illumina) följt av bioinformatiska analyser för att analysera genetiska förändringar hos MRSA-stammarna. Med hjälp av våra resultat kan vi använda den informationen som en baseline vid typning i samband med utbrott och vidta rätt åtgärder.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
not checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
not checked Kardiologi
not checked Kirurgi
checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Sjukgymnastik
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Diagnoskod för underdiagnos

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

Om studien bekräftar att det kan ske en punktmutation var sjätte vecka hos MRSA skulle det innebära att mutationer också kan ske hos de gener som man använder för typning. Denna kännedom kan vi då använda som en baseline vid typning i samband med utbrott. Projektet kommer också att bidra till en ökad kunskap om MRSA epidemiologi och spridningsmönster samt att vid utbrottsproblematik kan vi säkerställa smittsamband och vidta rätt åtgärder. 

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Coworker

Paula Mölling
Molekylärbiolog, docent, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Martin Sundqvist
Leg. läkare, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

not checked Ja

Tutor

Bo Söderquist
Överläkare, Medicinska vetenskaper, Laboratoriemedicinska kliniken, Infektionskliniken

Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262441?show_hidden_options=true