Interaktion vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande
Interaktion vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande
Project number : 263151
Created by: Camilla Warnicke, 2019-02-18
Last revised by: Camilla Warnicke, 2019-02-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2010-09-09
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det övergripande syftet med dennastudie är att beskriva, analysera och diskutera interaktion och gemensamt meningsskapande vid FBT utifrån dialogism och Conversation Analysis (CA). 

Sammanfattning på engelska

The Swedish Bildtelefoni.net is a service that people who use Swedish Sign Lan- guage (SSL) through a video phone can call in order to get in touch with people who speak through a telephone, or vice versa. In relayed calls via the Swedish video relay service (FBT), the interlocutors have different access to the visual arena and the auditive space. They are also physically separated from each other. An interpreter, working in a studio, enables the interaction across the different media, and the inter- preter is the only person who has direct contact with both users of the service. FBT has been provided in Sweden since 1996, and is administrated by The Swedish Post and Telecom Authority (PTS).

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Hälsoekonomi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden

Diagnoskod för underdiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=xxxx   

Vetenskaplig sammanfattning

The Swedish Bildtelefoni.net is a service that people who use Swedish Sign Lan- guage (SSL) through a video phone can call in order to get in touch with people who speak through a telephone, or vice versa. In relayed calls via the Swedish video relay service (FBT), the interlocutors have different access to the visual arena and the auditive space. They are also physically separated from each other. An interpreter, working in a studio, enables the interaction across the different media, and the inter- preter is the only person who has direct contact with both users of the service. FBT has been provided in Sweden since 1996, and is administrated by The Swedish Post and Telecom Authority (PTS).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Interaktion vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263151