Time Management Skills in Relation to General Self-efficacy and Parental Sense of Competence in Individuals With and Without Cognitive Disabilities
Time Management Skills in Relation to General Self-efficacy and Parental Sense of Competence in Individuals With and Without Cognitive Disabilities
Project number : 263191
Created by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2019-02-18
Last revised by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2019-02-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är avgörande i en persons dagliga liv att klara att hantera sitt hem, organisera familjelivet, och hantera arbetslivet. Dessa olika aktiviteter kräver organisationsförmåga, fungerande vanor, flexibla rutiner och en effektiv hantering av tiden. Att vara förälder ställer ännu högre krav på dessa förmågor. Tidshantering och att strukturera sina dagliga aktiviteter är ofta svårare för personer med kognitiv funktionsnedsättning än för personer i allmänhet.

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning tidshanteringsförmåga är associerad med tilltro till egen förmåga och känsla av förlädrakompetens, och om det finns några skillnader mellan föräldrar med och utan kognitiv funktionsnedsättning.

Manus är inskickat till tidskrift.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsterapi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

IV

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2013/323

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=240   

Vetenskaplig sammanfattning

The aim of the study was to investigate to what extent time management skills are associated with general self-efficacy and a parental sense of competence, and if there are any differences between parents with and without cognitive disabilities in these aspects.STRONG 

Material and Methods: The study had a comparative cross-sectional design. In total 240 individuals, 86 with cognitive disabilities (31 were parents), and 154 without disabilities (68 were parents) were included. The Assessment of Time Management Skills (including time management, organisation and planning, and regulation of emotion subscales), General Self-Efficacy, and Parental Sense of Competence scale (including satisfaction, efficacy, and interest subscales) were used to collect data.

Results: There were significant differences (p≤,001) between individuals with and without cognitive disabilities in all three subscales of Assessment of Time Management Skills and in General Self-Efficacy. Parents with cognitive disabilities, compared to parents without cognitive disabilities, scored significantly lower in all measured scales, except for the interest subscale within the Parental Sense of Competence scale. In parents with a cognitive disability there was a significant association between all three subscales of Assessment of Time Management Skills and subscales of Parental Sense of Competence. Among parents without a cognitive disability there was a significant association between efficacy, time manegement and organisation and planing subscales, and between General Self-Efficacy and time management.

Conclusions: Poor time manangement, planning and organisational skills, as well as deficits in the regulation of emotions may have a negative impact on general self-efficacy and a parental sense of competence.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Övrigt
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Medicinska fakulteten
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Gunnel Janeslätt
leg. arbetsterapeut, forskare, Alla områden, Landstingets resurscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Time Management Skills in Relation to General Self-efficacy and Parental Sense of Competence in Individuals With and Without Cognitive Disabilities, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263191