A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamtheasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients.
This project is under revision
A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamtheasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients.
Project number : 263211
Created by: Erik Ahlstrand, 2019-02-18
Last revised by: Reidar Oderth, 2019-09-17
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2019-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En studie för att bedöma kvarvarande sjukdom efter behandling med Ixazomib+Lenalidomid+Dexametason behandling hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom och som är passande för benmärgstransplantation.

Sammanfattning på engelska

A study to assess the residual disease after treatment with Dexamethasone Lenalidomide + Ixazomib +dexamethasone treatment of patients with newly diagnosed multiple myeloma and that are suitable for bone marrow transplantation.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Hematologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2015-00486335

Protokollnummer på prövningen

IISR-2015-101282X16085

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/2392-31/1

Regionalt Biobanksavtal (RBC)

RBC 2018-648

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=5   

Vetenskaplig sammanfattning

A study to assess the residual disease after treatment with Dexamethasone Lenalidomide + Ixazomib +dexamethasone treatment of patients with newly diagnosed multiple myeloma and that are suitable for bone marrow transplantation.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Annan

Medarbetare i projektet

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Magdalena Kättström
Specialistläkare, Medicinska kliniken, Medicinska vetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare
Bertil Uggla
Leg läkare, Medicinska kliniken, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare
Maria Åström
Överläkare, Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Katarina Ronquist
Sjuksköterska/studiekoordinator, medicinmottagning 2

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamtheasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263211