Total knee arthroplasty in patients with obesity with and without prior bariatric surgery.
Total knee arthroplasty in patients with obesity with and without prior bariatric surgery.
Project number : 264311
Created by: Perna Ighani Arani, 2019-03-06
Last revised by: Perna Ighani Arani, 2019-08-12
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-01-01
Planering och förberedelse
2019-08-12
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Patineter med fetma har en större risk för komplikationer efter en knäprotesoperation (TKA) än normalviktiga patienter. Det görs därför ofta försök att få patienter som är överviktiga att gå ned i vikt. Ofta är detta svårt att åstadkomma beroende på olika faktorer. Dietistråd förespråkas och kan ge en viss effekt, men det som i större studier är mest effektivt är övervikts kirurgi. Syftet med studien är att se om överviktskirurgi innan knäplastikoperation minska risken för revision av knäprotesen samt se om det är någon skillnad i patientens funktion och nöjdhet.

Sammanfattning på engelska

Obesity is a well-reported risk factor for development and progression of knee osteoarthritis (OA). As obesity is a growing global problem, the number of patients receiving total knee arthroplasty (TKA) has increased over the past decades, leading to an increased number of revision surgeries. Obese patients are considered to have increased risk of revision. Furthermore, patients with obesity who have been subject to TKA have increased morbidity and mortality after the operation.
The aim of this research project is to study the influence of obesity on TKA. The study, a register based cohort study, will evaluate if bariatric surgery before the TKA surgery on obese patients with knee OA has an impact on the prosthesis regarding revision.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Ortopedi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad

Diagnoskod för underdiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

18R51575

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=939---

Vetenskaplig sammanfattning

Fetma är en väldokumenterad risk faktor för utveckling och progress av gonartros. Fetma är ett växande globalt hälsoproblem och har lett till att fler patienter erhållit knäprotes och därmed har knäprotesrevisionerna ökat. Obesa patienter med knäprotes har bedömts ha en ökad risk för revisionskirurgi. Dessa patienter har dessutom en ökad morbiditet och mortalitet efter operationen.

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av fetma på knäartroplastik där det ska studeras om fetmaoperation inför knäplastikoperation kan minska risken för revision.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ortopediska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Per Wretenberg
Professor/Överläkare, Ortopediska kliniken
Annette W-Dahl
Driftsansvarig, Docent, Universitetssjukhuset i Lund

Total knee arthroplasty in patients with obesity with and without prior bariatric surgery., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/264311