Damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer
Projektledare Ann-Christine Mannerling
Damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer
Projektledare Ann-Christine Mannerling

Project number : 264331
Created by: Ann-Christine Mannerling, 2019-03-07
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-05-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-10-22
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En halv miljon svenskar är engagerade i ridning och det är Sveriges näst största ungdomsidrott för unga mellan 7 till 25 år. I Sverige finns det cirka 500 ridskolor och varje år genomförs det runt 5 miljoner ridtimmar. Under de senaste fyrtio åren har det skett en femfaldig ökning av hästar. För den som arbetar med djur är en av de stora hälsoriskerna att andas in organiskt damm. Dammet kan bland annat innehålla bakterier, mögelsporer och allergiframkallande ämnen. Exponeringen sker i stallet men damm finns även i ridhus och halterna kan stundtals bli höga vid ridning. Oorganiskt damm kan även förekomma i ridhus och i paddockar då ridhusbotten eller paddocken kan bestå av sand och trä eller silikatsand. Luftvägssjukdomar är vanligt bland ridinstruktörer. Studiens syfte är att i ett pilotprojekt undersöka ridhusmiljön för arbetstagare och människor verksamma vid ridskoleverksamhet vid ridning i ridhus och i paddockar. Mätningar ska göras på flera verksamheter i Örebro län. Syftet med projektet är att få kunskap om halterna av damm (oorganiskt och organiskt damm) och få kunskap om det termiska klimatet såsom relativ luftfuktighet och lufttemperatur i ridhus.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Diagnoskod för underdiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Ej aktuellt (ej personuppgifter)

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=0   

Vetenskaplig sammanfattning

En halv miljon svenskar är engagerade i ridning och det är Sveriges näst största ungdomsidrott för unga mellan 7 till 25 år. I Sverige finns det cirka 500 ridskolor och varje år genomförs det runt 5 miljoner ridtimmar. Under de senaste fyrtio åren har det skett en femfaldig ökning av hästar. För den som arbetar med djur är en av de stora hälsoriskerna att andas in organiskt damm. Dammet kan bland annat innehålla bakterier, mögelsporer och allergiframkallande ämnen. Exponeringen sker i stallet men damm finns även i ridhus och halterna kan stundtals bli höga vid ridning. Oorganiskt damm kan även förekomma i ridhus och i paddockar då ridhusbotten eller paddocken kan bestå av sand och trä eller silikatsand. Luftvägssjukdomar är vanligt bland ridinstruktörer. Studiens syfte är att i ett pilotprojekt undersöka ridhusmiljön för arbetstagare och människor verksamma vid ridskoleverksamhet vid ridning i ridhus och i paddockar. Mätningar ska göras på flera verksamheter i Örebro län. Syftet med projektet är att få kunskap om halterna av damm (oorganiskt och organiskt damm) och få kunskap om det termiska klimatet såsom relativ luftfuktighet och lufttemperatur i ridhus.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer
Projektledare Ann-Christine Mannerling, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/264331