AMADEUS-projektet
AMADEUS-projektet
Project number : 264771
Created by: Karin Johansson, 2019-03-13
Last revised by: Tamara Blomerus, 2019-12-04
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-02-26
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. AMADEUS, Registeranmälan
  2. AMADEUS-projektet, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

AMADEUS-projektet syftar till att utveckla ett program för strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer (FF), baserat på guidelines. I projektet finns ett internetbaserat utbildningsprogram, som skall utvärderas i en prospektiv, randomiserad studie i jämförelse med ”care as usual” samt implementering av patientrapporterade utfallsmått (PROMs)anpassat för arytmimottagning.

Sammanfattning på engelska

The study is prospective, open and randomized concerning the value of an Internet-based educational program for patients with atrial fibrillation compared to "care as usual".

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi
checked Omvårdnad


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

IV

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

NCT03763500

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/352-31

ClinicalTrials.gov

NCT03763500

Biobanksavtal

NA

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

AMADEUS-projektet syftar till att utveckla ett program för strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer (FF), baserat på guidelines. I projektet finns ett internetbaserat utbildningsprogram, som skall utvärderas i en prospektiv, randomiserad studie i jämförelse med ”care as usual” samt implementering av patientrapporterade utfallsmått (PROMs) anpassat för arytmimottagning.

Patienter som kan ingå är de med FF, ≥ 18 år, som utvärderas avseende medicinering, vidare planläggning, ställningstagande till elkonvertering eller kateterablation. Patienterna måste självständigt besvara frågeformulär, inte ha hälsoproblem som försvårar deltagande, ha tillgång till dator och lämna skriftligt samtycke. De följs i 12 månader med start vid inklusionstillfället och efter 3 och 12 månader.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Regioner - Region Östergötland - Hjärt- och Medicincentrum - Kardiologiska kliniken i Linköping

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Östergötland - Hjärt- och Medicincentrum - Kardiologiska kliniken i Linköping

Medarbetare i projektet

Dritan Poçi
överläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Anna Björkenheim
Överläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Aron Sztaniszlav
specialistläkare, Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare

AMADEUS-projektet, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/264771