Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie
Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie

Project number : 264821
Created by: Helena Fadl, 2019-03-14
Last revised by: Helena Fadl, 2019-03-14
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Graviditet innebär en extra påfrestning för kroppen och hos vissa kvinnor

klarar kroppen inte av att producera tillräckliga mängder av insulin, ett

hormon som krävs för att upprätthålla ett normalt blodsocker. Konsekvensen

blir därför att blodsockervärdena är för höga, och detta tillstånd som normalt

försvinner efter graviditeten, kallas Graviditetsdiabetes (GDM). GDM kopplas

till sämre hälsa för barnet och kvinnan både under graviditet och förlossning

och senare i livet.

Personer reagerar olika på att få beskedet att de drabbats av GDM. En del

kvinnor blir väldigt ledsna och stressade och kan inte

längre glädja sig av att vara gravid. Det är även känt att några kvinnor

skuldbelägger sig själva för att de ska ha skadat sitt barn genom att inte leva

på ett tillräckligt hälsosamt sätt.

Att få information om GDM och dess behandling i form av gruppundervisning

har visat sig vara effektiv och är tids- och kostbesparande för vården.

Däremot är det inte utvärderat hur bekväma kvinnor känner sig med gruppundervisning.

Genom en enkätstudie vill vi jämföra synen på hälsa, förlossningsupplevelse och

tilltro till egen amningsförmåga, hos gravida kvinnor som genomgått ett oralt

glukos belastningstest och där de antingen diagnosticerats med GDM eller fått

veta att de inte har utvecklat GDM. Förutom enkätstudie även genomföra en intervjustudie där kvinnor som genomgått gruppinformation om GDM tillfrågas, om hur de har upplevt gruppinformationen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Folkhälsovetenskap
checked Hälsoekonomi
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

ansöks

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=400   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet är att öka kunskapen kring hur upplevelsen av hälsa påverkas av att få

GDM diagnos, hur förlossningsupplevelse och amning påverkas samt hur det

upplevs att få information om GDM i form av gruppundervisning. Resultaten

kommer att hjälpa professionen att optimera handläggande av gravida kvinnor

med GDM.

Vidare kan resultaten av studien hjälpa till när Socialstyrelsen ska uppdatera

befintliga beslut/rekommendation om W HO’s nya gränsvärden för GDM

diagnos i Sverige.

Studiens syfte är att

a) Genom en enkätstudie jämföra synen på hälsa, förlossningsupplevelse och

tilltro till egen amningsförmåga, hos gravida kvinnor som genomgått ett oralt

glukos belastningstest och där de antingen diagnosticerats med GDM eller fått

veta att de inte har utvecklat GDM.

b) Genomföra en intervjustudie där kvinnor som genomgått gruppinformation

om GDM tillfrågas, om hur de har upplevt gruppinformationen.

Frågeställningar

Vilken är den huvudsakliga nivån av tilltro till sin egen förmåga hos

gravida kvinnor som diagnosticerats med GDM? Är det en skillnad mellan

förstföderskor och flerföderskor? Kvarstår nivån av tilltron till den egna

förmågan efter att barnet är fött?

Vilken nivå av känsla av sammanhang har kvinnorna innan

diagnossättningen och då barnet är fött? Kommer nivån att vara stabilt?

Vad har kvinnor med diagnosen GDM för förlossningsupplevelse?

Vad är den upplevda nivån av tillit till sin förmåga att amma hos kvinnor

som haft GDM under graviditeten?

Är det en skillnad mellan gruppen kvinnor som blivit diagnosticerade

under de nya GDM kriterierna jämfört med de som diagnosticerats

under de gamla kriterierna?

under de nya kriterierna och de kvinnor som inte har GDM men

genomförde OGTT (glukosbelastning)?

med GDM beroende på vilket land hon är född i

Hur upplevs gruppinformationen om GDM och dess behandling?

Studien planeras som multicenterstudier och har två delstudier, en enkät och

en intervjustudie.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/264821