A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects
with Active Psoriatic Arthritis Including Those Who Have a History of Inadequate Response or
Intolerance to Biologic Therapy(ies)
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects
with Active Psoriatic Arthritis Including Those Who Have a History of Inadequate Response or
Intolerance to Biologic Therapy(ies)

Project number : 264871
Created by: Kristin Klarström Engström, 2019-03-14
Last revised by: Kristin Klarström Engström, 2019-03-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-02-26
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Akronym

M15-998

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att utvärdera effekt och säkerhet av risankizumab 150 mg för behandling av sympotom på psoriasisartrit hos personer med måttlig till svår aktiv psoriasisartrit, som inte svarat på behandling eller som inte kan ta konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (csDMARDs) eller biologiska behandlingar. Totalt deltar ca 420 personer med måttlig till svår psoriasisartrit i studien, utspridda i ca 40 länder.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Reumatologi och inflammation


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

M05-M14 Inflammatoriska polyartriter

Diagnoskod för underdiagnos

L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2017-002464-40

Protokollnummer på prövningen

M15-998

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/2071-31/1

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=3   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att utvärdera effekt och säkerhet av risankizumab 150 mg för behandling av sympotom på psoriasisartrit hos personer med måttlig till svår aktiv psoriasisartrit, som inte svarat på behandling eller som inte kan ta konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (csDMARDs) eller biologiska behandlingar. Totalt deltar ca 420 personer med måttlig till svår psoriasisartrit i studien, utspridda i ca 40 länder.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Reumatologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Företag - Läkemedel etc - AbbVie

Medarbetare i projektet

Ulrika Larsson
Studiekoordinator, AKP, Avdelningen för kliniska prövningar, KFC, FoU-enheten, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Per Salomonsson
överläkare, Reumatologiska kliniken Universitetsjukhuset ÖREBRO

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked Medarbetare
Sara Magnusson Bucher
Verksamhetschef, Reumatologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Christine Degner
Studiekoordinator, USÖ Avdelningen för Kliniska Prövningar

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Mira Ström
Studiekoordinator, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects
with Active Psoriatic Arthritis Including Those Who Have a History of Inadequate Response or
Intolerance to Biologic Therapy(ies), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/264871