Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer - ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2018 Projektledare Jessica Westerlund, Pål Graff
Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer - ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2018 Projektledare Jessica Westerlund, Pål Graff
Project number : 265101
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-03-15
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-04-02
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Riskbedömningar utgör idag en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med studien
är att utveckla den befintliga nationella vibrationsdatabasen för att förbättra det preventiva
arbetsmiljöarbetet. Detta genom att möjliggöra förenklade vibrationsexponeringsbedömningar hos
arbetstagare med hjälp av databasen. Inom projektet utvecklas en ny, lättillgängligare och
användarvänligare webbsida för vibrationsdatabasen med tillhörande mobilapplikation, som både
arbetsgivare och arbetstagare kan nyttja i sitt dagliga arbete. En användarvänligare databas
möjliggör ökat antal riskbedömningar av vibrationer och därmed ett bättre preventivt arbete för att
minska ohälsan av vibrationsrelaterade skador.
 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Riskbedömningar utgör idag en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med studien
är att utveckla den befintliga nationella vibrationsdatabasen för att förbättra det preventiva
arbetsmiljöarbetet. Detta genom att möjliggöra förenklade vibrationsexponeringsbedömningar hos
arbetstagare med hjälp av databasen. Inom projektet utvecklas en ny, lättillgängligare och
användarvänligare webbsida för vibrationsdatabasen med tillhörande mobilapplikation, som både
arbetsgivare och arbetstagare kan nyttja i sitt dagliga arbete. En användarvänligare databas
möjliggör ökat antal riskbedömningar av vibrationer och därmed ett bättre preventivt arbete för att
minska ohälsan av vibrationsrelaterade skador.
 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Pål Graff
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Jessica Westerlund
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer - ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2018 Projektledare Jessica Westerlund, Pål Graff, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/265101