Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma.
Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma.
Project number : 267601
Created by: Agneta Anderzén Carlsson, 2019-04-10
Last revised by: Agneta Anderzén Carlsson, 2019-11-01
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Övervikt och fetma ökar i världen och över hälften av Sveriges vuxna befolkning har idag övervikt/fetma. Starkt bidragande orsaker till ökningen är förändrade mat- och rörelsevanor. Övervikt/fetma ökar risken för att drabbas av följdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och cancer och leder ofta till sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Studier visar att en viktminskning på 5-10 % ger positiva effekter på metabol hälsa och livskvalitet. Behandling av övervikt/fetma innebär en stor utmaning för sjukvården då behandlingsresultaten ofta är otillfredsställande och det saknas en nationell "gold standard" för medicinsk behandling. Gruppbehandling kan vara en kostnadseffektiv behandling mot övervikt/fetma. Överviktsenheten i Region Örebro län (RÖL) utvecklade 2010 en metod för gruppbehandling vid övervikt/fetma: Steg för steg. Metoden är inspirerad av kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av sex gruppträffar under 6-8 månader med hemuppgifter mellan träffarna. Steg för steg pilottestades vid en vårdcentral och har sedan dess använts på några få vårdcentraler i RÖL men är inte tidigare vetenskapligt utvärderad. Syftet med denna studie är att bedöma värdet av behandlingsmodellen Steg för steg, dels genom en kvantitativ observationsstudie med viktreduktion som primär utfallsvariabel, dels genom en kvalitativ intervjustudie med syfte att utforska drivkrafter till att gå ner i vikt hos personer med övervikt/fetma samt upplevelser av att ha deltagit i gruppbehandlingen.

Sammanfattning på engelska

Overweight and obesity is a growing problem in the world. Today more than 50 % of all people over 18 years in Sweden are overweight or obese. Main reasons for this are changes in lifestyle habits regarding diet and physical exercise. Overweight and obesity increases risk of different diseases such as type 2 diabetes, arthrosis and cancer; it also affects quality of life. Losing 5-10 % of your body weight improves metabolic health and quality of life. Lifestyle changes are very important in order to lose weight but it can be challenging to carry through with these changes on your own without support. In the primary care in Region Örebro län a group treatment, “Step by step”, has been in use since 2010. It comprises of six group sessions over 6-8 months with different themes such as diet, physical exercise and stress. Between the group sessions there are home assignments, such as writing a diet or exercise diary.
My research will study the “Step by step” treatment in two different studies. The first study is an observational study where I will assess the effect of the group treatment on participants weight, dietary habits, physical activity, quality of life, eating habits and metabolic health. The second study is an interview study where I will interview persons participating in “Step by step”. There will be two interviews, the first prior to the start of the group treatment, and the second after the group treatment is completed. I am interested to know how it is to live with overweight or obesity, motives to lose weight and expectations on the “Step by step” treatment. In the second interview, I want to explore the participants’ experiences of “Step by step” and find out if and how their lives have changed after the group treatment.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Omvårdnad


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2019-00312

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Delstudie I: 50 Delstudie II:20   

Vetenskaplig sammanfattning

Övervikt och fetma ökar i världen och över hälften av Sveriges vuxna befolkning har idag övervikt/fetma. Starkt bidragande orsaker till ökningen är förändrade mat- och rörelsevanor. Övervikt/fetma ökar risken för att drabbas av följdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och cancer och leder ofta till sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Studier visar att en viktminskning på 5-10 % ger positiva effekter på metabol hälsa och livskvalitet. Behandling av övervikt/fetma innebär en stor utmaning för sjukvården då behandlingsresultaten ofta är otillfredsställande och det saknas en nationell "gold standard" för medicinsk behandling. Gruppbehandling kan vara en kostnadseffektiv behandling mot övervikt/fetma. Överviktsenheten i Region Örebro län (RÖL) utvecklade 2010 en metod för gruppbehandling vid övervikt/fetma: Steg för steg. Metoden är inspirerad av kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av sex gruppträffar under 6-8 månader med hemuppgifter mellan träffarna. Steg för steg pilottestades vid en vårdcentral och har sedan dess använts på några få vårdcentraler i RÖL men är inte tidigare vetenskapligt utvärderad. Syftet med denna studie är att bedöma värdet av behandlingsmodellen Steg för steg, dels genom en kvantitativ observationsstudie med viktreduktion som primär utfallsvariabel, dels genom en kvalitativ intervjustudie med syfte att utforska drivkrafter till att gå ner i vikt hos personer med övervikt/fetma samt upplevelser av att ha deltagit i gruppbehandlingen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/267601