Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer
Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer
Project number : 267771
Created by: Sofia Axelsson, 2019-04-11
Last revised by: Sofia Axelsson, 2019-04-11
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer, Registeranmälan
  2. Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att jämföra två olika typer av masker, öppen och sluten för att se om de likvärdigt fixerar patienten i samma läge under pågående strålbehandling. Syftet med studien är också att beskriva patientens upplevelse av att strålbehandlas i dessa olika typer av mask och att jämföra eventuella skillnader på rapporterad upplevelse och ångest mellan öppna och slutna fixationsmasker under strålbehandling vid huvudhalscancer.

Patienten får strålbehandling varannan vecka med respektive mask. Sista behandlingsveckan får patienten välja vilken mask hen ska använda de sista fyra behandlingarna. Patienten randomiseras till att antingen börja strålbehandlingen med sluten eller öppen fixationsmask. Två gånger per behandlingsvecka kommer patienterna få besvara enkäter om livskvalitet och ångest.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2019-00249

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att jämföra öppna och slutna fixationsmasker med avseende på positionsnoggrannhet och lägesförändring vid strålbehandling, beskriva patientens upplevelse av att strålbehandlas i två olika typer av fixationsmask kombinerat med ytskanning och att jämföra skillnader mellan öppna och slutna fixationsmasker med avseende på rapporterad upplevelse av strålbehandling och rapporterad ångest vid huvudhalscancer.

Patienten får strålbehandling varannan vecka med respektive mask och sista behandlingsveckan får patienten välja vilken fixationsmask hen ska använda de sista fyra behandlingarna. Patienten randomiseras till att antingen börja strålbehandlingen med sluten eller öppen fixationsmask. Två gånger per behandlingsvecka kommer patienterna få besvara enkäter om livskvalitet och ångest.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Röntgenkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Emma Ohlsson-Nevo
Forskningshandledare/Sjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Kirurgiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/267771