Riksmaten 2010
Projektledare Anne-Marie Porat
Riksmaten 2010
Projektledare Anne-Marie Porat

Project number : 271761
Created by: Gunilla Hällzon, 2019-06-04
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-04
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2013-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Livsmedelsverket ska bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor, utföra analyser, utveckla metoder och utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet samt främja konsumenternas förutsättningar att välja hälsosam och säker mat. Livsmedelsverkets senaste undersökning av vuxnas matvanor genomfördes 1997 och då inte i kombination med mätningar i blod och urin. Naturvårdsverket saknar nationella data till den hälsorelaterade miljöövervakningen. Syftet med matvaneundersökningen är att kartlägga den vuxna befolkningens matvanor, livsmedelsintag och måltidsvanor. Livsmedelsintaget används för att beräkna intaget av energi, näringsämnen, mikroorganismer och vissa kemiska ämnen (främst naturliga gifter, kontaminanter och tillsatser) för att sedan göra risk-nyttavärderingar. Matvaneundersökningen kompletteras med mätningar i blod och urin för att få ytterligare information, där det är svårt att mäta intag med matvaneundersökningar, och som del i den hälsorelaterade miljöövervakningen. Urval ur den vuxna svenska befolkningen i åldern 18-80 år görs. Detta urval stratifieras på kön, åldersgrupp och region. Deltagarna registrerar under fyra dagar allt de äter och dricker. De får också besvara en enkät med relevanta bakgrundsfaktorer. En delpopulation väljs ut för blod- och urinprov. Kliniken administrerar studien i tre kluster: Karlstad, Fagersta och Örebro.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

-

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Livsmedelsverket ska bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor, utföra analyser, utveckla metoder och utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet samt främja konsumenternas förutsättningar att välja hälsosam och säker mat. Livsmedelsverkets senaste undersökning av vuxnas matvanor genomfördes 1997 och då inte i kombination med mätningar i blod och urin. Naturvårdsverket saknar nationella data till den hälsorelaterade miljöövervakningen. Syftet med matvaneundersökningen är att kartlägga den vuxna befolkningens matvanor, livsmedelsintag och måltidsvanor. Livsmedelsintaget används för att beräkna intaget av energi, näringsämnen, mikroorganismer och vissa kemiska ämnen (främst naturliga gifter, kontaminanter och tillsatser) för att sedan göra risk-nyttavärderingar. Matvaneundersökningen kompletteras med mätningar i blod och urin för att få ytterligare information, där det är svårt att mäta intag med matvaneundersökningar, och som del i den hälsorelaterade miljöövervakningen. Urval ur den vuxna svenska befolkningen i åldern 18-80 år görs. Detta urval stratifieras på kön, åldersgrupp och region. Deltagarna registrerar under fyra dagar allt de äter och dricker. De får också besvara en enkät med relevanta bakgrundsfaktorer. En delpopulation väljs ut för blod- och urinprov. Kliniken administrerar studien i tre kluster: Karlstad, Fagersta och Örebro.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Publikationer


Riksmaten 2010
Projektledare Anne-Marie Porat, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/271761