Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010
Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström
Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010
Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström

Project number : 272471
Created by: Gunilla Hällzon, 2019-06-19
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-19
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2015-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010 Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström, Registeranmälan
  2. Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010 Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att karaktärisera såväl de mangan- (och järn-)föreningar som finns i svetsrök från olika svetsmetoder, som de som finns i blodplasma och röda blodkroppar hos svetsare.

Vetenskapliga frågeställningar
Mangans löslighet i lungvätskan efter inandning och deponering beror på manganets kemiska förening i svetsröken och dess fortsatta transport och eventuella passage genom blodhjärnbarriären eller skyddsbarriären för ryggmärgsvätskan beror på manganets komplexbindning i blodplasma men även till andra blodkomponenter.
De specifika frågeställningarna är följande:
- Kvantitativt speciera vilka manganföreningar och mangankomplex som förekommer i plasma och röda blodkroppar från svetsare vilka dagligen använder någon av ett urval av under 2010 karaktäriserade svetsmetoder.
- Kvantitativt bestämma kvoten mangan/järn för plasma och röda blodkroppar från svetsare vilka dagligen använder någon av ett urval av dessa svetsmetoder.
- Finns det ett samband mellan olika manganföreningar i svetsrök och förhöjda nivåer av mangankomplex respektive mangan/järnkvoter i blod?

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Ansökan gjord från Stockholms universitet

Biobanksavtal

BA 19/11

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att karaktärisera såväl de mangan- (och järn-)föreningar som finns i svetsrök från olika svetsmetoder, som de som finns i blodplasma och röda blodkroppar hos svetsare.

Vetenskapliga frågeställningar
Mangans löslighet i lungvätskan efter inandning och deponering beror på manganets kemiska förening i svetsröken och dess fortsatta transport och eventuella passage genom blodhjärnbarriären eller skyddsbarriären för ryggmärgsvätskan beror på manganets komplexbindning i blodplasma men även till andra blodkomponenter.
De specifika frågeställningarna är följande:
- Kvantitativt speciera vilka manganföreningar och mangankomplex som förekommer i plasma och röda blodkroppar från svetsare vilka dagligen använder någon av ett urval av under 2010 karaktäriserade svetsmetoder.
- Kvantitativt bestämma kvoten mangan/järn för plasma och röda blodkroppar från svetsare vilka dagligen använder någon av ett urval av dessa svetsmetoder.
- Finns det ett samband mellan olika manganföreningar i svetsrök och förhöjda nivåer av mangankomplex respektive mangan/järnkvoter i blod?

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Publikationer


Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010
Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272471