Motorisk utveckling hos extremt prematurfödda barn
Motorisk utveckling hos extremt prematurfödda barn
Project number : 272637
Created by: Daniela Nosko, 2019-07-17
Last revised by: Daniela Nosko, 2019-08-28
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-25
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-25
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

För tidig födsel är ett stort globalt problem. Mer än 15 miljoner barn föds för tidigt varje år och globalt sett är detta en av de vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet. I Sverige däremot överlever mer än 90% av barn som är extremt prematurfödda, dvs födda mer än tre månader före utsatt tid.

Risken för utvecklingsavvikelser hos barn som är extremt prematurfödda är hög. Cerebral pares förekommer idag hos 10% av de extremt prematurfödda. Autismspektrumtillstånd, ADHD, ”developmental coordination disorder” och nedsatt finmotorik är vanligare och förekommer hos 20–50%. Dessa tillstånd är associerade med kognitiva svårigheter. Det är idag oklart om funktionsvarianterna kvarstår, läker eller progredierar över tid.

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka den kognitiva och motoriska utvecklingen över tid i relation till hjärnans morfologiska utveckling hos ett antal barn födda innan vecka 27, vid 12 års ålder. Barnen kommer bland annat att genomgå frågeformulär, rörelsetester och magnetkameraundersökning. Barnen kommer att jämföras med jämnåriga kontroller.

Alla barnen kommer från den populationsbaserade EXPRESS (Extremely Preterm Infant in Sweden Study) studien. Barnen föddes mellan år 2004 och 2007.

Resultaten kommer att sammanfattas i en avhandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi
checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt

Diagnoskod för underdiagnos

G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

210/850-31/1

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Stockholm 95 index 95 kontroller Örebro 10 index   

Vetenskaplig sammanfattning

Around 15 million preterm babies are born each year all around the world, a huge global problem. Preterm birth is normally divided into three groups depending on completed gestational weeks:

  • Moderate preterm birth 32-36 gestational weeks
  • Very preterm birth 28-31 gestational weeks
  • Extremely preterm birth (EPT) <28 gestational weeks

The EPT born infant is born during a phase when the brain development is vulnerable. There is a risk for suboptimal brain development because of injuries to the brain parenchyma but also because of disturbances of the normal maturation of the brain.

Periventricular Leukomalacia (PVL), abnormalities in the cerebral white matter, is the most common brain injury in preterm infants. Studies indicate that more than 50% of infants born extremely preterm are affected. The classical form of PVL, cysts in the white matter is unusual today, but diffuse white matter abnormalities, has a prevalence of up to 80%, at term in the extremely preterm brain. The longitudinal development of the white matter during childhood in EPT born and its relation to motor outcomes is currently unknown.

Changes in regional brain volumes, in EPT children, have been demonstrated in several studies. Altered global brain volumes have been associated with poor neurodevelopmental outcomes but region-specific volumes have not been studied in relation to motor development.

EPT infants have a considerable risk of developing neurodevelopmental impairments. Cerebral palsy occurs in 10% of EPT born. Developmental Coordination Disorder (DCD) and minor neurological dysfunction (MND) are more prevalent. DCD is often defined as significant motor impairment without cerebral palsy and intellectual disability. Both these neurodevelopmental disorders are associated with learning and cognitive difficulties, inattention and mental health problems. It is today unclear whether these minor neuromotor changes persist, heal or progress during childhood, how they are associated with the cognitive development and brain structural development.

With more information about the developing extremely preterm brain it will be possible to better counsel becoming parents and to support the importance of structured long-term follow up of extremely preterm children. With more knowledge it will also be possible to develop new early intervention programs thus reducing later difficulties. In the long term, this could contribute to an increased quality of life for these children.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Maria Örtqvist
Physiotherapist, Dept. of women's and children's health
Ulrika Ådén
Överläkare , Alla områden, Pediatrik
Ola Nilsson
Professor, Överläkare, Barn - och ungdomskliniken, Medicinska vetenskaper

Motorisk utveckling hos extremt prematurfödda barn, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272637