GIANT-en prospektiv, observations-och multicenterstudie av antiTNFa-behandlingsregimer i verkliga livet med Hyrimoz™ eller Zessly™ hos patienter med Crohns sjukdom
GIANT-en prospektiv, observations-och multicenterstudie av antiTNFa-behandlingsregimer i verkliga livet med Hyrimoz™ eller Zessly™ hos patienter med Crohns sjukdom
Project number : 272775
Created by: Jonas Halfvarson, 2019-09-05
Last revised by: Jonas Halfvarson, 2019-09-05
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-09-05
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Akronym

GIANT

Populärvetenskaplig sammanfattning

Observationsstudie avseende anti-TNF behandling vid Crohns sjukdom

Sammanfattning på engelska

Observational study on anti-TNF treatment in Crohn's disease

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Diagnoskod för underdiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

NA

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2019-03427

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Observationsstudie   

Vetenskaplig sammanfattning

Observationsstudie avseende anti-TNF behandling vid Crohns sjukdom

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


GIANT-en prospektiv, observations-och multicenterstudie av antiTNFa-behandlingsregimer i verkliga livet med Hyrimoz™ eller Zessly™ hos patienter med Crohns sjukdom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272775