Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
Project number : 272850
Created by: Antonis Valachis, 2019-09-20
Last revised by: Antonis Valachis, 2019-09-20
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2020-01-01
Planering och förberedelse

Registeranmälan

  1. Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie, Registeranmälan
  2. Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Immunterapi med checkpoint hämmare är ett stort framsteg i behandling av melanom med många patienter som får långvariga remissioner och är långtidsöverlevare. Dock finns det patienter som inte svarar alls på den behandlingen (primary resistance) såsom patienter som svarar enbart en kort period (acquired resistance). Samtidigt finns det 2 typer av atypiska responser med immunterapi dvs. pseudoprogression (tecken till falsk radiologisk progress) och hyperprogress (snabbare progress av melanom efter insättning av immunterapi) vars incidensen och patofysiologiska mekanismen är okända. Med dagens kunskap är vår möjlighet att kunna prediktera behandlingseffekt med checkpoint hämmare väldigt begränsad.

Målet med denna prospektiva studie är att undersöka incidensen av olika responstyper till immunterapi hos patienter med metastaserat melanom och identifiera bilddiagnostiska parametrar och biomarkörer som skulle kunna vara prediktiva för respektive respons. Studien är longitudinell och kommer att samla kliniska data, livstilsdata, data om livskvalitet, bilddiagnostiska parametrar (PET-CT samt diffusionsviktad MR) samt biologiskt material (blod, vävnad, fecesprov) till sjukdomsprogress på immunterapi eller upp till 1,5 år från initiering av immunterapi.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Immunologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

EPM ansökan är skickad

Biobanksavtal

Planeras

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=150   

Vetenskaplig sammanfattning

Immunterapi med checkpoint hämmare är ett stort framsteg i behandling av melanom med många patienter som får långvariga remissioner och är långtidsöverlevare. Dock finns det patienter som inte svarar alls på den behandlingen (primary resistance) såsom patienter som svarar enbart en kort period (acquired resistance). Samtidigt finns det 2 typer av atypiska responser med immunterapi dvs. pseudoprogression (tecken till falsk radiologisk progress) och hyperprogress (snabbare progress av melanom efter insättning av immunterapi) vars incidensen och patofysiologiska mekanismen är okända. Med dagens kunskap är vår möjlighet att kunna prediktera behandlingseffekt med checkpoint hämmare väldigt begränsad.

Målet med denna prospektiva studie är att undersöka incidensen av olika responstyper till immunterapi hos patienter med metastaserat melanom och identifiera bilddiagnostiska parametrar och biomarkörer som skulle kunna vara prediktiva för respektive respons. Studien är longitudinell och kommer att samla kliniska data, livstilsdata, data om livskvalitet, bilddiagnostiska parametrar (PET-CT samt diffusionsviktad MR) samt biologiskt material (blod, vävnad, fecesprov) till sjukdomsprogress på immunterapi eller upp till 1,5 år från initiering av immunterapi.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar - Onkologi
Regioner - Region Värmland - Område slutenvård - Onkologikliniken
Regioner - Region Sörmland - Hälso- och sjukvård - Division Kirurgi - Onkologkliniken
Regioner - Region Västmanland - Onkologkliniken

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Roll i projektet

checked Medarbetare
Andreas Nearchou
Medical Oncologist, Oncology Department Sörmland

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked Medarbetare
Aglaia Schiza
Överläkare, PhD, Onkologi

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Elisabet Tina
Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Anna Göthlin Eremo
Molekylärbiolog, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked Medarbetare
Georgios Fountoukidis
Läkare, Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Frida Jakobsson
Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272850