Genuttryck vid ovarial-, cervix- och uteruscancer
Genuttryck vid ovarial-, cervix- och uteruscancer
Project number : 32021
Created by: Helena Isaksson, 2009-09-07
Last revised by: Helena Isaksson, 2019-07-26
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2009-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-07-26
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Efter operation kvarstod 2 cm tumörrest, som ej kunde tas bort. Vi undersökte hur genuttrycket (antal mRNA-molekyler, som är en förlaga till proteiner) i ett blodprov för 168 stycken gener associerade med cancer och tumör metastasering för att utreda om det föreligger någon skillnad mellan dem. Det visade sig att 6/168 stycken genuttryck var signifikant skilda mellan grupperna. Denna studie av dessa gener vill vi nu utvidga till flera patienter samt de två andra cancertillstånden. Vi förväntar oss att se skillnader i genuttryck mellan de som har kvarvarande tumörmassa efter operation och de som inte har det oavsett om det handlar om cervix-, uterus- eller ovarialcancer patienter. Om det är möjligt att få denna information ur ett enkelt blodprov kan det vara möjligt att i framtiden använda denna information för att skräddarsy vilken behandling (strålbehandling, cytostatika, kirurgi eller en blandning av dessa) som kan ge bäst resultat.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Biobanksavtal

BA66/14

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=250   

Vetenskaplig sammanfattning

Se, publicerade arbeten nedan.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Bengt Sorbe
Överläkare, Onkologiska kliniken

Supervisor

Torbjörn Nilsson
Överläkare, Professor, VLL, Laboratoriemedicin, Klinisk kemi

Slutrapport

Publikationer


Genuttryck vid ovarial-, cervix- och uteruscancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/32021