Utveckling och framtagning av syntetiskt framställd ersättning för ögats glaskropp
Utveckling och framtagning av syntetiskt framställd ersättning för ögats glaskropp
Project number : 83381
Created by: Sven Crafoord, 2011-07-06
Last revised by: Sven Crafoord, 2019-04-11
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2011-07-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Ett flertal ögonsjukdomar tex näthinneavlossning och diabetesretinopati engagerar glaskroppen i ögat. Den friska glaskroppen har flera funktioner bla sänker den syrekoncentrationen i ögat. Den bromsar också upp vätskeflöden i ögat och agerar som en vågbrytare. I den normala åldersprocessen förändras viskositeten i gelén från hög till i seniet låg.I sjuka ögon med ex näthinneavlossning orsakad av en ruptur i näthinnan pga. glaskroppstraktion är en av de moderna behandlingsmetoderna idag vitrektomi (där all sjuk gel borttages). I vanliga fall brukar näthinnan fastna efter en period med gas och laserbehandling. Men i de fall där näthinnan åter lossnar eller där rupturerna är belägna i de båda nedre kvadranterna uppstår problem.I dessa fall används flytande silikonolja. Metoden är tyvärr behäftad med flera komplikationer.Dessutom krävs ytterligare en operation för att avlägsna oljan.Önskvärt är att kunna använda en mer glaskroppslik och skonsam tamponad. Att utveckla en syntetisk glaskropp som tillgodoser behovet av tamponad likaväl som bibehålla ögats nutrition och vätskebalans är således en angelägen forskningsuppgift.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Oftamologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben

Diagnoskod för underdiagnos

H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ej tillämplig   

Vetenskaplig sammanfattning

se tidigare

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Statligt - Universitet - Lunds Universitet - Med. fak., Inst för experimentell medicinsk vetenskap
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ögonkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Sten Andréasson
Läkare, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Fredrik Ghosh
Överläkare, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Lund, Universitetssjukhuset i Lund

Slutrapport

Publikationer


Utveckling och framtagning av syntetiskt framställd ersättning för ögats glaskropp, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/83381