Riskför kardiovaskulär sjuklighet hos kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes: en svensk populationsbaserad fall-kontroll studie.
Riskför kardiovaskulär sjuklighet hos kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes: en svensk populationsbaserad fall-kontroll studie.
Project number : 84311
Created by: Helena Fadl, 2011-08-14
Last revised by: Helena Fadl, 2018-01-15 Verified: 2019-01-30
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2008-11-06
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är väl känt att kvinnor med graviditetsdiabetes (GDM) har förhöjd risk att insjukna senare i livet i diabetes.
Det finns ett par studier som visar att kvinnor med GDM har en förhöjd risk även för hjärt/kärlsjuklighet, och att sjukligheten delvis beror på underliggande diabetes.
Denna studie avser att utvärdera kvinnors risk för hjärt/kärlsjuklighet efter diagnos av GDM i Sverige med hänsyn tagen till bla kvinnors vikt under graviditet.
Studien baserar sig på data från flertalet nationella kvalitets/sjukvårdsregister.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Endokrinologi och diabetes
checked Epidemiologi
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=2639 fall och 13310 kontroller   

Vetenskaplig sammanfattning

Resultaten visade att GDM är en riskfaktor för senare kardiovaskulär sjuklighet för kvinnor med ett BMI mellan 25-30. GDM ökade inte risken hos de med BMI över 30. Hos normalviktiga kvinnor med GDM sågs ingen ökad risk.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Supervisor

Ulf Hanson
Docent, Medicinska fakulteten
Ingrid Östlund
Läkare, HSledningsstab Universitetssjukhuset Örebro

Slutrapport

Slutrapport

Studien publicerad i BJOG enligt bilaga ; och fortsatta studier är under planering utifrån databasen.

Publikationer

  1. Fadl H, Magnuson A, Ostlund I, Montgomery S, Hanson U, Schwarcz E, Östlund I.
    British Journal of Obstetrics and Gynecology 2014:121(12):1530-6.

Riskför kardiovaskulär sjuklighet hos kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes: en svensk populationsbaserad fall-kontroll studie., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/84311