Är TMPRSS2-ERG fusionen associerad med kastrationsrefraktär prostatacancer
Är TMPRSS2-ERG fusionen associerad med kastrationsrefraktär prostatacancer
Project number : 90141
Created by: Maria Svensson, 2011-10-20
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-17
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2011-10-03
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Varje år diagnostiseras cirka 9000 män i Sverige med prostatacancer med högst varierande sjukdomförlopp. För närvarande saknas bra biomarkörer som kan hjälpa oss att skilja dessa beskedliga tumörer från de med ett mera aggressivt förlopp. Genom att blockera androgenreceptorerna i kroppen tillbakabildas och krymper tumören. Hormonbehandling är endast palliativ och förr eller senare upphör effekten och tumören blir då hormon/kastrationsrefraktär och börjar växa igen. När detta inträffar är behandlingsmöjligheterna för patienten mycket begränsade. Den nyligen upptäckta genfusionen TMPRSS2-ERG ses i cirka 50% av alla fall av prostatacancer och flertalet studier visar att fusionen är ett tecken på en mer aggressiv form av sjukdom. Ett fåtal studier har undersökt associationen mellan fusionen och kastrationsrefraktär prostatacancer, trots vetskapen om att TMPRSS2 regleras av androgener. Vi har nyligen studerat en subgrupp av en stor kohort bestående av 1281 män med prostatacancer. Vi fann då att män med fusionen hade en ökad risk att utveckla kastrationsrefraktär sjukdom jämfört med män utan fusionen (opublicerade data). Vi vill nu gå vidare och undersöka samtliga män i kohorten som fått hormonbehandling och jämföra fusionsstatus mellan patienter med en hormonkänslig tumör mot de som utvecklat en kastrationsrefraktär tumörsjukdom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2009/016

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Resultaten redovisade i vetenskaplig tidsskrift.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Sven-Olof Andersson
Docent, Urologiska kliniken

Är TMPRSS2-ERG fusionen associerad med kastrationsrefraktär prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/90141