Search information | Project | FoU Region Örebro län

Search result

Search gave 1255 hits in 0.58 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Performance of obstetrical triage in clinical praxis
– an observational study of risk stratification during delivery

Ann-Kristin Rönnberg, Kvinnokliniken USÖ, 273162
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Scoring systems with high predictive value in identification of pregnancies at high risk of complications during delivery can potentially ensure adequate level of surveillance and experience in health care staff and also improve relevant ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273162
Published Validering av Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)
Elin Karlsson, Audiologiskt forskningscentrum, 273150
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Bakgrund Hörselnedsättning är vanligt förekommande i befolkningen och skapar konsekvenser i människors vardagsliv, ofta med begränsad delaktighet som följd (Gates & Mills, 2005). Trots att vardagsfunktionalitet är centralt för delaktighet ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273150
Published Utbrott av MRSA - ger snabb sekvensering med Nanopore tillförlitlig information?
Amaya C. Lagos, Molekylärdiagnostik, 273148
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de viktigaste multiresistenta bakterierna som vi idag har problem med i modern sjukvård. Molekylärbiologisk typning av MRSA används vid smittspårning kring all nya fall och ju ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273148
Published Immunförsvarets roll vid utvecklingen av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer
Henrik Ugge, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 273146
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Spridning av prostatacacer till lymfkörtlar är förknippat med dålig prognos. Studier talar för att immunförsvaret förhindrar etablering av tumörer, men att cancerceller kan komma runt detta bl.a. genom att tillkalla antiinflammatoriska ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273146
Published A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study to compare the efficacy and safety of Acalabrutinib in combination with Venetoclax with or without Obinutuzumab compared to Investigators choice of chemoimmunotherapy in subjects with previously untreated chronic lyphatic leukemia without del (17p) or TP53 mutation.
Magdalena Kättström, Medicinkliniken, hematologsektionen, 273138
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Syftet med studien är att undersöka om det finns en mer effektiv behandling för obehandlad kronisk lymfatisk leukemi. Studien utförs för att undersöka om studieläkemedlet Acalabrutinib i kombination med Venetoclax med eller utan Obinutuzumab, ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273138
Published Genetiska orsaker till kort- och långvuxenhet
Ola Nilsson, Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro, 273128
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Endast en minoritet av barn som söker vård för kortväxthet kan ges en exakt mekanistisk diagnos såsom tillväxthormonbrist. Oftare används diagnosen "idiopatisk kortvuxenhet". Detta projekt undersöker de underliggande genetiska faktorer och ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273128
Published Narrow Band Imaging vid operation av oral cancer
Olof Nilsson, Öron-näs och halskliniken USÖ Örebro, 273124
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vid operation av cancer i munhålan är det viktigt att kunna avgöra utbredningen av tumören eftersom det avgör hur mycket vävnad som behöver opereras bort. Bedömningen görs i vanligt vitt ljus med pannlampa och/eller operationslampa. Narow ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273124
Published Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
Niclas Johansson, Arbets och miljömedicin, 273120
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Exponering för hand–armvibrationer vibrationer är vanligt förekommande i arbetslivet och medför ökad risk för skada eller ohälsa. Enligt AFA utgör vibrationsskador 36% av alla godkända arbetssjukdomar. Antalet yrkesverksamma i Sverige som ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273120
Published PREDIX II HER2
Improving pre-operative systemic therapy for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) amplified breast cancer

Ylva Storck, USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten, 273116
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273116
Published Arbetstidens påverkan på vårdkvalité inom ambulanssjukvården
Karin Hugelius, Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet, 273111
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Ambulanssjukvårdens personal har ofta arbetat långs arbetsskift. Flera studier har ideintifierat hälsorisker för personnalen med långa arbetspass, liksom en minskad förmåga att göra bra bedömningar av patienter sjukhus. Dock saknas studier ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273111
Published Gelleråsenstudien; prehospital klinisk bedömning efter motorcykelolyckor på motorbana
Karin Hugelius, Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet, 273110
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vid ambulanspersonalens bedömning av traumapatienter har vitalparametrar, som blodtryck, puls, vakenhetsgrad och syresättning, en central roll för att bedöma patientens tillstånd. Likaså används hastighet vid olyckan för att avgöra vilken ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273110
Published Utvärdering av nytt test för Chlamydia trachomatis Finska nya varianten av C. trachomatis (FI-nvCT) samt prevalens av FI-nvCT i Europa
Ronza Hadad, Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro, 273084
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Nyligen upptäcktes en ny variant av den sexuellt överförbara klamydiabakterien i Finland som undgår detektion i de tester som analyserar förekomsten av klamydia-DNA genom att felaktigt visa negativt resultat eller gränsvärden. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273084
Published Hälsolitteracitet och utbildningsnivå i den onkologiska vården - en systematisk litteraturöversikt.
Charlotte Ryman, Vårdenhet, hud, plastik och öron., 273079
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det genomsnittliga hälsoläget i världen och i Sverige blir allt bättre men omotiverade skillnader i hälsan kvarstår. Tidigare forskning ser skillnader i överlevnad beroende av kön, boendeort, boendeform, civilstånd och utbildningsnivå i ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273079
Published Betablockerande läkemedels effekt på komplikationsrisker och ett års mortalitet hos patienter som genomgått höftfrakturkirurgi - En rikstäckande retrospektiv registerbaserad kohort.
Ahmad Mohammad, Ortopedkliniken, 273077
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det är sedan tidigare kartlagt att kroppen reagerar på trauma med fysiologiska "stress" reaktioner medierade av så kallade stresshormoner. Dessa reaktioner har lett till att människokroppen genom evolutionen överlevt olika traumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273077
Published Kan skörhet (frailty) förutspå postoperativa komplikationer och mortalitet?
Ahmad Mohammad, Ortopedkliniken, 273075
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det är sedan tidigare kartlagt att kroppen reagerar på trauma med fysiologiska "stress" reaktioner medierade av så kallade stresshormoner. Dessa reaktioner har lett till att människokroppen genom evolutionen överlevt olika traumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273075
Published Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?
Maria Wikström, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 273072
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora, venösa kärl bakom levern (sk retrohepatiska skador) kan orsaka svårkontrollerade, snabbt livshotande blödningar. För skadekontroll har man tidigare använt olika öppna tekniker för att ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273072
Published Strukturerad patientåterkoppling - Ett redskap för att utveckla kommunikativa förmågor och medicinsk professionalism hos läkarstuderande
Ali Inan El-Naggar, 273068
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Effektiv kommunikation och medicinsk professionalism är grundläggande beståndsdelar i medicinsk utövning och utgör en central del i relationen mellan vårdgivare och patient. Flertalet studier har visat att en välfungerande ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273068
Published Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker
Bianca Stenmark, Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro, 272935
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Meningokocken är en globalt spridd humanpatogen som bärs asymptomatiskt i svalg och nasopharynx hos ungefär 10% av befolkningen. Av anledningar som i huvudsak är okända tar sig meningokockerna hos mottagliga individer över till blodet och ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272935
Published Patient reported outcome measures in total knee arthroplasty, with and without prior bariatric surgery
Perna Ighani Arani, Ortopedkliniken, 272934
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Patienter med fetma har en större risk för komplikationer efter en knäprotesoperation (TKA) än normalviktiga patienter. Det görs därför ofta försök att få patienter som är överviktiga att gå ned i vikt. Ofta är detta svårt att ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272934
Published Betablockerande läkemedels effekt på postoperativa komplikationer och ett års mortalitet hos patienter som genomgått höftfrakturkirurgi - En regional retrospektiv kohortstudie
Ahmad Mohammad, Ortopedkliniken, 272933
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det är sedan tidigare kartlagt att kroppen reagerar på trauma med fysiologiska "stress" reaktioner medierade av så kallade stresshormoner. Dessa reaktioner har lett till att människokroppen genom evolutionen överlevt olika traumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272933
Filter search
type
year
applicants/authors (428)
supervisors (260)

Search information | Project | FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/search?backref=/sok