Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 8 hits in 0.18 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Lars-Olov Lundqvist, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, RFR-741411
Projektmedel, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) har en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning (motsvarande IQ<35) och omfattande fysisk funktionsnedsättning (oförmåga att förflytta sig självständigt). De har också sensoriska nedsättningar och medicinska hälsoproblem. Fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter är ofta svårtillgängliga för målgruppen med generellt ...Grundansökan
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/741411
uct:149131 gave a hit
Rejected Postdoc-program för annan klinisk personal (inriktat mot habilitering och rehabilitering)
Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, OLL-836801
Forskningstid, Region Örebro län
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/836801
uct:149131 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Postdoc-program för annan klinisk personal
Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, OLL-879051
Forskningstid, Region Örebro län
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/879051
uct:149131 gave a hit
Completed Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada
Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, 208825
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
1.Bakgrund Enligt hjärnskadeförbundet Hjärnkraft förvärvar c:a 70 000 personer, hjärnskador årligen i Sverige. Många som drabbas av hjärnskada har efter skadan nedsatt arbetsförmåga och riskerar långtidssjukskrivning, eller att slås ut från arbetsmarknaden (Stibrant-Sunnerhagen & Ahlgren-Morberg, 2008). De studier som gjorts i Sverige inom området visar att mellan 35 (Vestling, ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/208825
uct:149131 gave a hit
Published Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, 240151
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) har en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning (motsvarande IQ<35) och omfattande fysisk funktionsnedsättning (oförmåga att förflytta sig självständigt). De har också sensoriska nedsättningar och medicinska hälsoproblem. Fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter är ofta svårtillgängliga för målgruppen med generellt ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240151
uct:149131 gave a hit
Published Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning
Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, 244281
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vuxna personer med en kombination av flera och omfattande funktionsnedsättningar (flerfunkionsnedsättning, FFN) är helt beroende av kompetent stöd, att insatserna fungerar samordnat och utifrån bästa tillgängliga kunskap. En person med FFN har: (I) medelsvår eller svår utvecklingsstörning, (II) rörelsehinder enligt GMFCS 4-5 samt en eller flera av följande funktionsnedsättningar: ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/244281
uct:149131 gave a hit
Published Strokeöverlevare i Kumla
Mialinn Arvidsson Lindvall, Kumla vc, Region Örebrolän, 262491
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Stroke är de äldres sjukdom. Fyra femtedelar av de som får stroke är över 60 år. Medelåldern för förstagångsinsjuknande i Sverige är 74 år för män, och 78 år för kvinnor. Det är cirka 25.000 personer i Sverige som insjuknar i stroke varje år. Visserligen har strokeincidensen minskat, men strokeprevalensen har troligen ökat, på grund av lindrigare strokesvårighet och ökad ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262491
uct:149131 gave a hit
  Marie Matérne, Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
User account,
070-3529350
www.researchweb.org/is/en/fourol/user/149131
uct:149131 gave a hit

Search information, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/search?search=uct%3A149131&page=-1