Sök alla projekt, Kirurgiska kliniken
The effect of diabetes duration on remission rates after bariatric surgery.
ObservationsstudieAnders Jans
Kirurgiska kliniken, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
ObservationsstudieBayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
CAREMI-Cancer rehabilitation Movement intervention
Prövning av behandlingEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
1
Planering och förberedelse
Livskvalitet vid tungbascancer
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Patienters upplevelser av att vårdas på två olika sjukhus i samband med cancerkirurgi
Kvalitativ studieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vårdpersonals upplevelse och attityder till att främja patienters fysiska aktivitet
Kvalitativ studieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
7
Projektet avslutat
Förslutning av mesenteriella defekter vid laparoskopisk gastric bypass
Prövning av behandlingErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Komplikationer efter överviktskirurgi
ObservationsstudieErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
7
Projektet avslutat
Ljudupptagning under laparoskopisk kirurgi
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
7
Projektet avslutat
Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln
ObservationsstudieGöran Wallin
Kirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Tidig mobilisering efter kolorektal kirurgi - randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingJan Stepniewski
Dept of Anesthesia and Intensive Care, Örebro University Hospital
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bukorganens ämnesomsättning vid kirurgiska komplikationer
ObservationsstudieKjell Jansson
kir. klin. USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fysisk aktivitet, stillasittande och energiförbrukning efter obesitaskirurgi
ObservationsstudieLars Hagberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunometabola mekanismer vid kirurgisk stress.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal
ObservationsstudieMagnus Olivecrona
Neurokirurgiska teamet, AnIVA kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Är abdomino-perineal resektion ett bra alternativ till Hartmanns operation vid hög elller medelhög rektalcancer?
ObservationsstudieMarcin Popiolek
Urologiska Kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Egenförmåga, hälsolitteracitet och livskvalitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi.
The impact of Self-Efficacy and Health Literacy on Outcome after bariatric surgery
Kvalitativ studieMaria Jaensson
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?
Prövning av behandlingMaria Wikström
Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Är införandet av ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) kopplad till bättre utfall efter kolorektalcancerkirurgi i Sverige?
ObservationsstudieMiriam Lillo Felipe
Kolorektalsektionen USÖ
1
Planering och förberedelse
Effekter och upplevelser av mycket tidig mobilisering efter kirurgi
Prövning av behandlingRose-Marie Wilnerzon Thörn
Fysioterapiavdelning
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekt av beta-blockad på morbiditet och mortalitet vid kolorektalkirurgi för cancer
ObservationsstudieShahin Mohseni
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Opioidanvändning före och efter gastric bypass
ObservationsstudieStefan Wallén
Läkemedelscentrum och Kirurgisk Vårdenhet
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Perioperativ monitorering av kolhydrat- och fettmetabolism
Utvärdering av metabola förändringar och effekt på bukorgan vid öppen och endovaskulär teknik för avstängning av tarmcirkulationen.
Prövning av diagnostikTal Hörer
USÖ Kärl-Thorax kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Luminal B/HER2 negativ subtyp är prognostisk för lokalrecidiv efter bröstbevarande kirurgi och uppvisar ingen interaktion med randomisering till postoperativ strålbehandling eller ej efter 20 års uppföljning.
Prövning av behandlingÅsa Wickberg
Kirurgkliniken
7
Projektet avslutat

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Kirurgiska kliniken | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Kirurgiska kliniken , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?name=Kirurgiska%20kliniken&wp=67491&field=&fieldoption=&extra1=