Sök alla projekt, Kliniken för medicin och geriatrik Karlskoga lasarett
Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
Kvalitativ studieAnna Watz
Karlskoga lasarett, Rehabenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010
ObservationsstudieYaroslava Zhulina
Karlskoga lasarett
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Kliniken för medicin och geriatrik Karlskoga lasarett | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Kliniken för medicin och geriatrik Karlskoga lasarett , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?name=Kliniken%20f%C3%B6r%20medicin%20och%20geriatrik%20Karlskoga%20lasarett&wp=67131&field=&fieldoption=&extra1=