Sök alla projekt, Medicinska kliniken

Morfologisk studie av betydelsen av andelen blaster i benmärgsbiopsi jämfört med benmärgsaspirat för bedömning av patienter med högrisk MDS och AML
Prövning av behandlingBengt Rasmussen
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studier av hur olika kromosomala avvikelser associerade med del(5q) inverkar på effekten av behandling med lenalidomid och azacitidin vid högrisk MDS och AML
Prövning av behandlingBengt Rasmussen
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
" A prospective non- interventional post- authorization safety study (PASS) designed as a disease registry of patients with transfusion dependent IPSS low orintermdeiate - 1 risk myeloplastic syndromes (MDS) and isolated del(5Q)"
ObservationsstudieBertil Uggla
USÖ, Med klin
2
Rekrytering/datainsamling pågår
an international, Phase 3, Open label, Randomized Study of BGB -3111 compared with Bendamustine, plus Rituximab in patients with Prevously Untreated chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
Prövning av läkemedelBertil Uggla
USÖ, Med klin
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Carfilzomib- cyclophosphamide- dexamethasone, high- dose melphalan with autologous stem cell support and carfilzomib/dexamethasone maintenence versus observation in relapsed multiple myeloma.
Prövning av behandlingBertil Uggla
USÖ, Med klin
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kryoprevention av cellgiftsorsakad oral mukosit vid autolog stamcellstransplantation, en randomiserad studie mellan Cooral ® vs. Is.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktBertil Uggla
USÖ, Med klin
(not selected)
Svenska KLL - Gruppens nationella biobank.
Prövning av diagnostikBertil Uggla
USÖ, Med klin
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Långtidseffekter av medicinsk behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieCarl Eriksson
Sektionen för gastroenterologi, Medicinkliniken, Universitetsjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer och insulinresistens vid måttligt svårt och svårt skov av ulcerös kolit
ObservationsstudieDaniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Identifiering av biomarkörer för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och IBD-associerad kolorektalcancer i faeces
ObservationsstudieDaniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamtheasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients.
Prövning av behandlingErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
An Open-Label, randomized, Phase 2 Dose-finding Study of Pacritinib in patients with Primary Myelofibrosis, Post-Polycytemia Vera Myelofibrosis, or Post-Essential thrombocythemia Myelofibrosis previously treated with Rixolitinib
Prövning av behandlingErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas II studie, KML
Prövning av läkemedelErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Arteriovenösa dialysfistlar – Kan kärlfysiologi förutsäga fistelfunktion?
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade
Prövning av läkemedelErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys.
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
7
Projektet avslutat
Riskfaktorer vid bloddialys: Inflammation, nutrition, metabolism och vaskulär kalcifiering
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The Stockholm CREAtinine Measurements (SCREAM) project - Hyponatremia.
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förbättrar D-vitamin fysisk arbetsförmåga och kroppssammansättning hos överviktiga män?
Prövning av behandlingEva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Icke- hormonproducerande hypofysadenom- utfall och prognostiska faktorer
ObservationsstudieEva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
PBC-SILK: Symtombörda hos patienter med primär biliär cholangit i Sverige
ObservationsstudieIda Henriksson
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Behandlingstid för anti-TNF läkemedel hos patienter med IBD: jämförelse i verkliga livet mellan olika anti-TNF läkemedel baserat på svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG)
ObservationsstudieIsabella Visuri
Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Biological treatment in inflammatory bowel disease
ObservationsstudieIsabella Visuri
Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Långtidseffekter av lågkaloridiet kombinerad med KBT-baserad gruppbehandling av patienter med svår fetma
Prövning av behandlingJan Karlsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologisk karakterisering av mikroskopisk kolit jämfört med IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom).
Kvalitativ studieJohan Bohr
Sektionen för Gastroenterologi, USÖ, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Behandlingseffekt vid IBD i klinisk praxis
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer vid måttligt-svårt till svårt skov av ulcerös kolit
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
EPICOM studien - Epidemiologi av IBD i Europa
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Epidemiologi vid IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fekala markörer vid IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
GEM Studien
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
GIANT-en prospektiv, observations-och multicenterstudie av antiTNFa-behandlingsregimer i verkliga livet med Hyrimoz™ eller Zessly™ hos patienter med Crohns sjukdom
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Inflammatoriska tarmsjukdomar relaterade till uppkomst av cancer och allvarliga infektioner i Europa (I-CARE)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Makrofagers betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Pre-diagnostiska aspekter av IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sjukdomsmarkörer hos tvillingar med IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
SNP IBD - Ett svenskt samarbetsprojekt av arvets betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A phase III multicenter, randomized, prospective, open- label trial of standard chemoimmunoterapy (FCR/BR) versus rituximab plus venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA 101) plus venetoclax (GVe) versus obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (CLL) without Del (17p) or TP53 mutation
Prövning av behandlingMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
(not selected)
Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination, bärarskap av pneumokocker, insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som vaccinerats inom ramen för vaccinationsstudie med PCV13 eller PPSV23 mellan 2013-2016.
Prövning av läkemedelMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst av försenad pubertet
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studier av trombocytfunktion och mekanismer för benmärgsfibros och ökad angiogenes vid myeloproliferativa neoplasier och vissa ärftliga trombocytrubbningar
ObservationsstudieMaria Åström
Medicinska kliniken 90%, Laboratoriemedicinska länskliniken / Kemlab 10%, båda på USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer
-i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus
Kvalitativ studieMarie Jönsson
Medicinska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
Prövning av behandlingMarije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
6
Projektet startades aldrig
Viktreduktion vid fetma genom kombination av lågenergidiet, magsäcksballong och gruppbehandling
Prövning av behandlingMarije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Assessment of anorectal function in patients with inflammatory bowel disease.
ObservationsstudieMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Diagnosis and treatment of IBS within the primary care in Örebro län.
ObservationsstudieMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Standardized phenotyping and targeted treatment for IBS patients in Örebro län; a prospective study.
Prövning av behandlingMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Immunological and Epidemiological studies in IgA Nephropathy and IgA Vasculitis
Prövning av diagnostikNektarios Karefyllakis
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Regulatoriska mekanismer vid inflammatoriska njure- och kärlsjukdomar (vaskulit och glomerulonefrit)
ObservationsstudieNektarios Karefyllakis
-
1
Planering och förberedelse
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Helgenomsekvensering av Staphylococcus epidermidis hos patienter med hematologisk malignitet under 1980-2009 på Universitetssjukhuset i Örebro.
ObservationsstudieSigne Danielsson
Medicinska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Phase 2, Open Label, Multicenter Study of ALN-CC5 Administred Subcutaneously in Adult Patients with Atypical Hemolytic Uremic Syndrome.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
5
Projektet stoppat i förväg
A phase 3 randomized, open-label sponsorblind, parallel-group, multicenter, event driven study in dialysis subjects with anemia associated with cronic kidney disease to evaluate the saftey and efficacy of daprodustat compared to recombinant erythropoetin, following a swith from erythropoetin-stimulating agents.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A phase 3 randomized, open-label sponsorblind, parallel-group, multicenter, event driven study in non-dialysis subjects with anemia associated with cronic kidney disease to evaluate the saftey and efficacy of daprodustat compared to recombinant erythropoetin, following a swith from erythropoetin-stimulating agents
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
5
Projektet stoppat i förväg
Cardiovascular risk prediction and CV biomarkers in renal transplant recipients treated with belatacept compared to calcineurin inhibitors
Prövning av behandlingolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
7
Projektet avslutat
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
(not selected)
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Randomised double-blind, placebo-controlled (within dose Groups) and Active controlled (eplerone Group) trial to investigate the saftey, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of 5 oral doses of BI 690517 over 28 Days in female and male patients with diabetic nephropaty.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
REPRISE

A Phase 3b, Multicenter, Randomized-withdrawal, Placebo-controlled, Double-blind, parallel-group Trial to Compare the efficacy and Safety of Tolvaptan (45 to 120 mg/day, Split -dose) in Subjects with Chronic Kidney Disease Between Late Stage 2 to Early Stage 4 Due to Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
7
Projektet avslutat

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Medicinska kliniken | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Medicinska kliniken , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?name=Medicinska%20kliniken&wp=67421&field=&fieldoption=&extra1=